Styret i Folkets Parti Viken

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Tor Knutsen Folkets Part i Viken

Tor Knutsen

Styreleder

Terje Smerud Folkets Parti Viken styremedlem

Tore Smerud

Styremedlem

Paal Martin Sharman

Styremedlem

Våre lister i Viken ved stortingsvalget i 2021

Hovedinnlegg fra Folkets parti FNB under debatten om oppløsning av Viken ; Fylkesordfører, kjære delegater Sjeldent har vel det engelske ordtaket «the road to hell is paved with good intentions» passet bedre enn på denne prosessen. Det hersker ingen tvil om at intensjonene var de beste, […]