.1

FP VIL JOBBE MOT PRIS- OG AVGIFTS GALOPPEN 

.2

 FP VIL AT AVGIFTER, GEBYRER OG EGENANDELER KUN SKAL GÅ TIL DET SOM DISSE DE ER MENT FOR 

.3

 FP ER I MOT EIENDOMSSKATT FOR BOLIGER OG NÆRING 

Folkevalgte og på listen til Askøy

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Odddvar M. Juvik

1.kandidat 

Aleksander M. Hansen

2.kandidat  


 Fokets Parti Askøy har følgende hovedmål:• Stanse veksten i samferdselsavgifter som tyngervanlige folks økonomi• Sørge for at bominnbetalinger til askøypakken blir brukttil veg- og trafikksikkerhetstiltak i Askøy• Jobbe for endring av byvekstavtalen• Offentlig parkering skal være gratis i kommunen• Styrke lokaldemokratiet og ta styringsfullmakter tilbaketil politikerne• Skape gode levekår for alle generasjoner i Askøy,med særlig tanke på de vanskeligstilte• Arbeide for innbyggernes rettigheter og velferd• Arbeide for gode og trygge kommunale tjenester• Omorganisere for mer rasjonell kommunal drift medfokus på å oppnå bedre tjenester• Styrke eiendomsretten• Fremme reell likebehandling av innbyggerne• Holde kommunale avgifter nede ved å se til at debrukes kun til tiltenkte og lovpålagte formål• Arbeide mot innføring av eiendomsskatt 

Partiprogram Askøy kommunevalget 2023:

Du må tørre å satse på noe nytt for stortingspartiene vil ikke hjelpe deg

Folkets Parti startet som en folkeaksjon mot bompenger. Kampen er utvidet. Vi vil at folk skal kunne ta hverdagen tilbake og styre mer av sin egen lommebok. Våre folkevalgt må forstå at de er valgt av norske borgere! 

Kontaktinformasjon til Folkets Parti Askøy

Kontaktinformasjon:

E-post:  askoy@folketsparti.no

Facebook: Folkets Parti Askøy

Twitter: lenke eller slett

Instagram: @fpbergen