Folkevalgte i Vestland

I dag har Folkets Parti 2 faste representanter i Fylkestinget. På dette nivået får vi jobbe med saker omhandlende videregående opplæring, samferdsel, tannhelse og landbruksvern, blant mange andre spennende områder fylkeskommunen har ansvar for.  

Nils Haugland

Representant og leder for fylkesgruppen

Fast medlem i Fylkestinget, Utvalg for Opplæring og Kompetanse, og i Administrasjonsutvalg. Varamedlem i Fylkesutvalget

Odd Erik Lind

Representant

Fast medlem i Fylkestinget og medlem i Kontrollutvalget 

Einar Hadler Jacobsen

Vararepresentant

1. vara til Fylkestinget, til Utvalg for Kultur, Idrett og Integrering, og til Utvalg for Samferdsel og Mobilitet

Stein Ove Hansen

Vararepresentant

2. vara til Utvalg for Samferdsel og Mobilitet

Fullstendig varaliste inkluderer;

Hildegunn Kvamme Skare, Kirsten Linde Juvik og Tore Landmark. 

Kontaktinformasjon:

Epost: vestland@folketsparti.no

FaceBook: Folkets Parti Vestland
Kandidatliste til Fylkestingvalget i Vestland 2021

Når vi som bor i Bergen blir fortalt om noe vi ikke tror på eller blir presentert for noe som virker helt sprøtt, reagerer vi gjerne med kommentaren «Er du ikke riktig klok?». I politikken er det Folkets Parti som stiller spørsmålene de andre partiene enten […]
Arealnøytralitet, arealpositivitet, kompaktisering, brukerfinansiering, blant mange andre ord i bystyrets ordbok som pakker pent inn ideologiske føringer. Folkets Parti er her for å stille spørsmål. Heldigivs er vi ikke bundet av strenge og inntørkede regler, og vi stoler ikke blindt på all informasjon som kommer vår […]
Innstilling fra nominasjonskomitéen Lange og nøye vurderinger har vært gjort. Komitéen har funnet frem til 20 mennesker, som vi tror kommer til å gjøre sitt ytterste. Nominerte kandidater til kommunevalget i Bergen 1. Cesilie Tveit (Byrådslederkandidat) Bergenhus, 19662. Tore Landmark (Ordførerkandidat) Arna, 19653. Christian Rolland, Åsane […]