Nils Haugland

Representant og leder for fylkesgruppen

Fast medlem i Fylkestinget, Utvalg for Opplæring og Kompetanse, og i Administrasjonsutvalg. Varamedlem i Fylkesutvalget

Odd Erik Lind

Representant

Fast medlem i Fylkestinget og medlem i Kontrollutvalget 

Einar Hadler Jacobsen

Vararepresentant

1. vara til Fylkestinget, til Utvalg for Kultur, Idrett og Integrering, og til Utvalg for Samferdsel og Mobilitet

Stein Ove Hansen

Vararepresentant

2. vara til Utvalg for Samferdsel og Mobilitet

Fullstendig varaliste inkluderer;

Hildegunn Kvamme Skare, Kirsten Linde Juvik og Tore Landmark. 

Kontaktinformasjon:

Epost: vestland@folketsparti.no

FaceBook: Folkets Parti Vestland


Til høyre finner du vårt nye valgprogram 2023-2027 for Vestland fylke. Eller trykk herKandidatliste til Fylkestingvalget i Vestland 2021


Vi har plukket ut tre personlige, ærlige og reelle historier. Cesilie, Tore og Stein Ove ønsker seg ikke høye politiske posisjoner eller en lang karriere på Stortinget. Disse tre kjente ikke hverandre før de samlet seg om én felles sak. Etter flere år har trioen lagt […]
Høysesong i Hjelledalen, Electra på motorvei, og spennende flytteplaner. Sommerhistoriene fortsetter, og vi har plukket sammen flere hyggelige fortellinger fra våre flotte folk i Folkets Parti! I denne runden kan dere bli bedre kjent med Per som driver hotell i Stryn, ivrig turgåer Christine, og Torunn […]
Hav, bruk av hav, ferdsel på hav og sikkerhet engasjerer oss sterkt. Spesielt også maritim infrastruktur og næring. I tillegg har bl.a. Ronny i vårt lokale bergenslag vært opptatt av å hjelpe folk med å være svømmedyktige, måle badevann og åpne flere sjøbad. Denne helgen tok […]