Våre vedtekter finner du her:

Vedtekter Folkets Parti