Det var i Stavanger det hele startet. Det ble først stiftet en organisasjon i 2014, og som et parti i 2015.

Ved kommune og fylkestingsvalget i 2015 fikk vi inn 3 representanter i Stavanger Bystyre.
Valgåret 2019 ble antallet økt til 6 representanter, og 3 representanter i Rogaland Fylkesting.

Her har vi listet opp noen av alle sakene vi har fått gjennomslag for i perioden 2019-23

Partiprogram for lokallaget finner du her:
Partiprogram Stavanger 2015-2019

Partiprogram Stavanger 2019-2023

Partiprogram Stavanger 2023-2027

Kortversjon Stavanger 2023-2027


I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift og bompenger». Vi fikk flertall for forslaget vårt under med 10 mot 9 stemmer, flertallet bestod av AP 5 stk, FP 2 stk, FrP 2 stk og SP 1 stk. […]