[vc_row][vc_column][vc_single_image image=»483″][vc_column_text]

SKOLE OG BARNEHAGE

Vi ønsker alle en best mulig start i livet for våre barn og å gi dem de beste forutsetninger for framtiden. En viktig del av dette er å sikre en høy kvalitet på utdanningen og ha et rikt tilbud av muligheter senere.

Foreldre har rett på et tjenestetilbud tilpasset dem, og trygghet for at barna blir tatt godt vare på i barnehagene og skolene våre. Uansett bakgrunn skal alle barn ha like muligheter, i en skole som har en nulltoleranse mot mobbing.

Tiltak kan bare gjennomføres hvis det er nok kompetente og utdannede ansatte. Vi vil ikke støtte kostnadskutt som reduserer kvaliteten eller antall lærere i skolen. Ved å si nei til bompenger hindrer vi at blant annet læreryrket blir mindre attraktivt. Bompengene kan kreve inntil 2 måneders netto lønn i året, som i noen tilfaller vil gjøre det vanskelig å fortsette i dette yrket, og gir problemer med å tiltrekke nye arbeidstakere.

BARNEHAGE

Vi vil jobbe for en mer fleksibel og tilgjengelig barnehage, som holder høy kvalitet og har kompetent bemanning. For å oppnå dette må det være attraktivt å jobbe i en barnehage, hvor de ansatte får den støtten og hjelpen som trengs.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • Full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak
 • Fleksibelt barnehagetilbud i nærheten av hjemmet med utvidet åpningstid tilpasset familienes behov
 • Tilrettelegge for å ha søsken i samme barnehage, med søskenrabatt
 • Gi bistand til familier med lav inntekt slik at de fortsatt kan sende sine barn til barnehagen
 • Bedre vedlikehold av offentlige barnehager
 • Støtte utveksling av kompetanse og erfaringer mellom barnehagene

 

 

SKOLE

Skolen må ha elevens behov i sentrum. Den skal være utfordrende for de faglig sterke elevene, og være praktisk tilrettelagt elever som har ekstra utfordringer og trenger oppfølging. Vi vil ha en trygg og inkluderende skole for alle.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • Styrke kvaliteten og opprettholde / øke antall lærere i skolen
 • Intensivere arbeid mot mobbing, nulltoleranse er en selvfølge
 • Leksefri heldagsskole
 • Felles krav til innhold og kvalitet på SFO
 • Fokus på helse gjennom kosthold, aktiviteter og sosial utvikling
 • Økt involvering av næringslivet slik at elevene kan forstå og se den praktiske bruken av det de lærer
 • Stimulere innovasjon og nye måter å tenke på ved å inkludere åpne og utfordrende oppgaver og prosjekter
 • Sikre trygge skoleveier slik at barn trygt kan sykle eller gå til skolen
 • Bedre vedlikehold av skoler
 • Styrke skolehelsetjenesten
 • Kutte unødvendig rapportering og administrasjon, ha fokus på undervisning

STUDENTBY

Vi vil legge til rette for at Universitetet i Stavanger kan fortsette å vokse videre, og jobbe for å gjøre Stavanger til Norges mest attraktive studentby å flytte til og bo i.

Vi vil jobbe for disse sakene:

 • UiS utvikles videre som ledende senter for forskning og utdanning
 • Utbygging av flere studentboliger
 • Støtte opp om et godt faglig og sosialt miljø på universitetet og i byen
 • Nødvendig støtte til Studentsamfunnet Folken
 • Et solid transport- og kulturtilbud til studentene
 • Et miljø som støtter og fremmer innovasjon og nye tenkemåter, hvor både Stavanger kommune og lokale, nasjonale og internasjonale selskaper er involvert

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]