Kontaktinformasjon:

Mail: rogaland@folketsparti.no

Her finner du programmet for Rogaland:

Valgprogram Rogaland 2023-2027

Våre kandidater til fylkestingsvalget 2023:

I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift og bompenger». Vi fikk flertall for forslaget vårt under med 10 mot 9 stemmer, flertallet bestod av AP 5 stk, FP 2 stk, FrP 2 stk og SP 1 stk. […]
I dag har vi lagt frem Folkets Parti Rogaland sitt alternative budsjett i Rogaland fylkesting. Her er noen av sakene vi prioriterer. Bymiljøpakke Nord-Jæren: Folkets Parti ønsker å få ned utgiftene befolkningen i regionen har ved betaling av bompenger. Det gjennomføres ikke noen tiltak for bussveien […]