Nytt styre ble valgt på landsmøte. Møtet ble avholdt på hotell Terminus i Bergen 17-19 juni.

Vi ser frem til et år hvor vi skal ha sterkt fokus på våre kjernesaker som makspris på strøm 35 øre, bort med avgifter på drivstoff, bort med bompenger, halvere matmoms, og bedre vilkår for pensjonister og andre trygdede. Psykisk helse er også et viktig satsningsområde.

Vi har tatt både bilister og båtfolket under våre vinger, og vil være et naturlig valg for dem.

Folkets Parti vil rydde opp i den villede politikken som føres i dag og som fører til «tom peng pung» for vanlige folk. Vi mener man må stemme nytt for å få en endring.

(Vår leder Cecilie Lyngby, nestleder Stein Ove Hansen og vara Johan Morten Nome var dessverre syke og ikke på bildet)

Sentralstyret

Leder    Cecilie Lyngby (Oslo)

NK        Stein Ove Hansen (Vestland)

NK        Jan Tønnessen (Viken)

SM        Cecilie Tveit (Vestland)

SM        Lars Peter Endresen (Rogaland)

SM        Snorre Næss (Viken)

SM        Leif Høybakk (Rogaland)

Vara 1   Torunn Remme Fjeldstad (Vestland)

Vara 2     Johan Morten Nome (Vestfold/Telemark)

Vara 3     Britt Fossum (Oslo)

Generalsekretær Hanne Haskel (Oslo, ansatt, ikke valgt)

Fra venstre: Leif Høybakk, Torunn Remme Fjeldstad, Lars Peter Endresen, Jan Tønnessen, Britt Fossum, Snorre Næss, Cesilie Tveit og Hanne Haskel.