.1

eldreomsorg

.2

eiendomsskatt

.3

Fremkommelig og parkering

Folkevalgte og kandidater på listen for Folkets Parti i Oslo

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Cecilie Lyngby

Kandidat 1. Bystyret

Nasjonal leder Folkets Parti

Nåværende gruppeleder for Folkets Parti i Oslo Bystyre

Leder av Helse og Sosialutvalget i Oslo Bystyre

Hanne Haskel

Kandidat 15. Bystyret

Generalsekretær Folkets Parti

Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Vestre Aker

Epost: kontakt@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo 

Twitter: folketsparti.no

Instagram: @folketsparti.no