.1

kultur og idretts- tilbud for barn og unge

.2

Eiendomsskatt

.3

Skoler
inneklima og godt  læringsmiljø

.4

helse og omsorg
Forutsigbare forhold

.5

Fremkommelighet,  og ivaretaking av parkeringsnorm

Kandidat på listen for Folkets Parti på Ullern

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Jarle Tidlund

Listekandidat 29. Bystyret


Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Gamle Oslo

Epost:  kontakt@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no