.1

Aktivitetstilbud


Ivareta og etablere idrett og kulturtilbud for ungdom i bydelen.
Støtte frivillige og ideelle organisasjoner som bidrar til utvikling av tilbud i bydelen.

.2

parkering og fremkommelighet

Tilbakeføre parkeringsplasser, og fjerne beboerparkering der det er en belastning.
Sikre fremkommelighet i bydelen og hensyn til alle trafikanter.

.3

Skoler og oppvekst


Vedlikehold av skoler, og sikre et trygt og godt læringsmiljø.
Ivarta ideelle og private skoler som sikrer et allsidig tilbud i bydelen.

.4

eldreomsorg


sikre en verdig eldreomsorg. 
Kvalitet skal styre eierform i omsorg og helsetjenesten.

 Kandidater for Folkets Parti i Oslo og
i bydel Stovner

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Inger Lise Palacios

Nestleder styret i bydel                              Stovner og Grorud


Listekandidat 22. Bystyret Oslo

Listekandidat 1. Bydel Stovner


Øyvind Sægrov

Styremedlem FP Oslo

Valgkomitéen Oslo


Listekandidat 2. Bydel Stovner


Yemane Amanuel
Listekandidat 3. Bydel Stovner


Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Samlet styre i bydel Stovner og Grorud

Fra høyre, Styreleder Yildiz Havanur (Grorud), Nestleder Inger Lise Palacios (Stovner), her sammen med styremedlemmer fra FP Oslo, Leif W. Erichsen og Øyvind Sægrov (Stovner). 


Kandidatliste for Folkets Parti Kommunevalg September 2023 Bydel Stovner

  1. Inger Lise Palacios – 1955
  2. Øyvind Sægrov – 1975
  3. Yemane Amanuel – 1967
  4. Bahary Dukuray – 1975
  5. Maria Lina Narce – 1961
  6. Laila M. Amin – 1991
  7.  Habib Ur-Rahman Manzoor – 1990


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Bydel Stovner

Epost: stovner@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @folketsparti

Instagram: @folketsparti.no