.1

kultur og idrett

.2

BIL – Buss – Trikk

.3

helse og omsorg

Listekandidat for Folkets Parti
på St Hanshaugen

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Lilly A. Tjore Sørheimshagen

Listekandidat 14. Bystyret

 

Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Gamle Oslo

Epost:  sthanshaugen@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no