.1

få slutt på symbolpolitikk
-overdreven fortetting
-få parkeringsplasser
-påtvungne sykkelfelt

.2

En kraftig satsning på kollektivtrafikken

.3

GODT IDRETTSTILBUD OG FRITIDSTILBUD TIL BARN OG UNGE

.4

En god eldreomsorg 

.5

FLERE LÆRERe I SKOLEN OG OPPGRADERE UTSLITTE SKOLEBYGG

Kandidater til Folkets Parti i Oslo og i
Bydel Søndre Nordstrand

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Sophia Salicath

Listekandidat 1. Bydelsuyvalget                Søndre Nordstrand


Bjørn H. Veseth
Listekandidat 7. Bystyret Oslo 

Listekandidat 2. Bydelsutvalget                 Søndre Nordstrand


Åsmund Grindeland

Nestleder Folkets Parti 

Søndre Nordstrand/Østensjø


Listekandidat 24. Bystyret Oslo

Listekandidat 3. Bydelsutvalget                 Søndre Nordstrand


Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Styret i bydel Søndre Nordstrand/Østensjø

Konstituert styreleder Tom Inge Tømte, Nestleder Åsmund Grindeland,

Styremedlem og kasserer Lilly Stien, Styremedlem Tone Melvær og Styremedlem Hanne Skjellum 


Kandidatliste for Folkets Parti Kommunalg September 2023 Bydel Søndre Nordstrand

  1. Sophia V. Salicath – 1964
  2. Bjørn H. Veseth – 1962
  3. Åsmund Grindeland – 1970
  4. Hans Stefan Jokinen – 1968
  5. Norez K. Butt – 1988
  6. Mohammed N. Manzoor – 1993
  7.  Gulla Tahir – 1993


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Søndre Nordstrand

Epost: sondrenordstrand@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @Folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no