.1

FP er for manglerudtunnelen

.2

En verdig eldreomsorg

.3

ivaretakelse av parkeringsplasser og fri ferdsel

Kandidater for Folkets Parti til Oslo og Bydel Østensjø

Under finner du en oversikt over kandidater, hjertesaker,
og kontaktinformasjon til oss lokalt i bydelen.

Tom Inge Tømte


Styreleder Folket Parti        

Østensjø/Søndre Nordstrand


Listekandidat 8. Bystyret Oslo

Listekandidat 1. Bydelsutvalget Østensjø

Lilly Stien


Styreledermedlem og kasserer Folkets Parti 

Østensjø/Søndre Nordstrand

 

Listekandidat 26. Bystyret

Listekandidat 2. Bydelsutvalget Østensjø

Tony Larsen


Listekandidat 3. Bydelsutvalget Østensjø

Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger.

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Styret i bydel Østensjø/Søndre Nordstrand

Konstituert styreleder Tom Inge Tømte, Nestleder og kasserer Åsmund Grindeland,

Styremedlem og kasserer Lille Stien, Styremedlem Tone Melvær og Styremedlem Hanne Skjellum


Kandidatliste for Folkets Parti Kommunevalg September 2023 Bydel Østensjø

  1. Tom Inge Tømte – 1966
  2. Lilly Stien – 1952
  3. Tony W. Larsen – 1985
  4. Tone E. Ims Larsen – 1963
  5. Hanne Skjellum – 1976
  6. Patrick M. S. Andresen – 1982
  7.  Tone Melvær – 1945
  8. Sidsel Dybwad – 1958


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Østensjø

Epost: ostensjo@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @Folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no