.1

sikre en verdig ELDREOMSORG.

.2

Vedlikehold av skoler, og et trygt og godt læringsmiljø.

.3

idrett og kultur i bydelen.

.4

ivaretakelse av parkeringsplasser og fri ferdsel.

.5

Eiendomsskatt

Folkevalgte og kandidater til Oslo og Nordstrand for FP, Folkets Parti.

Under finner du en oversikt over kandidater, hjertesaker,
og kontaktinformasjon til oss lokalt i bydelen.

Britt Fossum

Bystyrerepresentant Oslo

Styremedlem/kasserer Folkets Parti Oslo

Listekandidat 2. Bystyret Oslo

Listekandidat 3. Bydelsutvalget Nordstrand

Medlem av Kultur og utdanningsutvalget

Medlem av Sameutvalget

Medlem av Valgstyret

Varamedlem av Forretningsutvalget

Anita Celin Nymark

Uavhengig medlem av Bydelsutvalget Nordstrand

Styreleder Folkets Parti Nordstrand og Oslo

Listekandidat 4. Bystyret

Listekandidat 2. Bydelsutvalget Nordstrand

Medlem valgkomitéen Ekebergveien 243

Daglig leder og Styreleder

Cecilie Rochstad

Listekandidat 6. Bystyret

Listekandidat 1. Bydelsutvalget Nordstrand

Prosjektleder og Styreleder

Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

eldreOmsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger. 

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Styret i bydel Nordstrand

Fra ventre; Britt Fossum, Ravi Saigal, Maya Bråten, Hege Bjørkås, Marita Skrenes, Cecilie Rochstad og Anita Celin NymarkKandidateliste Folkets Parti Bydel Nordstrand Kommunevalg September 2023

  1. Cecilie Rochstad – 1982
  2. Anita Celin Nymark – 1971
  3. Britt Fossum – 1956
  4. Hege Bjørkås – 1967
  5. Ravi Saigal – 1954
  6. Maya Bråten – 1963
  7.  Cathrine Iser – 1965


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Nordstrand

Epost: nordstrand@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @Folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no