.1

sikre en verdig ELDREOMSORG.
kvalitet skal styre og ikke eierform i omsorg og helsetjenesten.

.2

Vedlikehold av skoler, og et trygt og godt læringsmiljø, og oppvekstmiljø.

.3

Ivareta og etablere idrett og kulturtilbud i bydelen.
Reversere fjerning av tilbud.

.4

sikre parkeringsplasser, og fjerne beboerparkering der det er en belastning.

.5

gjøre kommunal transport til et lettere og billigere valg i hverdagen. Reduserte priser for studenter og eldre.

Kandidater for Folkets Parti til Oslo og Bydel Grorud

Under finner du en oversikt over kandidater, hjertesaker,
og kontaktinformasjon til oss lokalt i bydelen.

Yildiz Havanur

Styreleder Folkets Parti 

Bydel Grorud og Stovner 


Listekandidat .13 Bystyret Oslo

Listekandidat 1. Bydelsutvalget Grorud

Fabian Andres Ortiz

Listekandidat 2. Bydelsutvalget Grorud

Roger Bråten

Styremedlem Folkets Parti 

Bydel Grorud og Stovner


Listekandidat 30. Bydelsutvalget Oslo

Listekandidat 3. Bydelsutvalget Grorud

Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger.

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Samlet styre i bydel Grorud og Stovner

Fra høyre, Styreleder Yildiz Havanur og nestleder Inger Lise Palacios, sammen med

representantene fra FP styre i Oslo, Øyvind Sægrov og Leif W. Erichsen


Kandidatliste for Folkets Parti Kommunevalg September 2023 Bydel Grorud

  1. Yildiz Havanur – 2001
  2. Fabian Andres Ortiz – 1981
  3. Roger Bråten – 1971
  4. Lars Helge H. Trøen – 1970
  5. Samaria Hishamal – 1943
  6. Masi Sikandari – 1985
  7. Laurentiu P. Grigorescu – 1973


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Grorud

Epost: grorud@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @Folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no