.1

kultur og idrett

-Knytte kommunal støtte til breddeidrett og frivillighet.
– Etablere parkering på nye jordal, ekeberg og Tøyenbadet.
– styrke tilbud og etablere fritidsklubb for ungdom

.2

Bestumkilen/Båtlivet

– bevare bestumkilen. Båtlivet er en del av tilgang til naturen
– Innfri regulert småbåtshavn på sørenga 14
– inkludere småbåtlivet på grønliaprosjektet

.3

BIL – Buss – Trikk

– beboerparkering og ny parkeringsnorm 
– Gjennomgående traseer inn/ut av sentrum for alle trafikantgrupper
– Rydde opp i trafikale løsninger

.4

helse og omsorg

– behov for nye sykehjemsplasser
– Økende befolkning i bydel Gamle oslo

Folkevalgte og på listen Folkets Parti
Oslo og Gamle Oslo

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Leif W. Erichsen

Listekandidat 3. Bystyret

Styremedlem Folkets Parti Oslo 

Daglig leder, rådgiver og forretningsutvikler

Tom Hartvin

Listekandidat 5. Bystyret

Styremedlem Folkets Parti Oslo

Produksjonsleder Posten AS

Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Kandidatliste for bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, Kommunevalg September 2023

  1. Tom Hartvin
  2. Aud Skjeppestad
  3. Leif W. Erichsen
  4. Rene Iversen
  5. Benjamin Stjernstedt
  6. Daniel Sundquist
  7.  Sami Nagari


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Gamle Oslo

Epost:  gamleoslo@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no