.1

Bestumkilen

.2

Boberparkering og fri ferdsel

.3

eiendomsskatt

.4

byutvikling

.5

eldreomsorg

Kandidater for Folkets Parti til
Oslo og Bydel Frogner

Under finner du en oversikt over kandidater, hjertesaker,
og kontaktinformasjon til oss lokalt i bydelen.

Johannes Nordsveen


Styreleder Folkets Parti Frogner

Listekandidat 12. Bystyret Oslo

Listekandidat 1. Bydelsutvalget Frogner


Christine Storm Pøll


Nestleder styret Folkets Parti Frogner

Listekandidat 19. Bystyret Oslo

Listekandidat 2. Bydelsutvalget Frogner


Bente Bolstad


Styremedlem Folkets Parti Frogner


Listekandidat 3. Bydelsutvalget Frogner


Emragh Sezgin


Listekandidat 23. Bystyret Oslo 

Listekandidat 4. Bydelsutvalget Frogner


Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger.

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Styret i bydel Frogner 

Styreleder Johannes Nordsveen, nestleder og kasserer Christine Storm, styremedlem Trude Artzen og vara Bente Bolstad


Kandidatliste for Folkets Parti til Kommunevalg September 2023 Bydel Frogner

  1. Johannes Nordsveen – 1959
  2. Christine Storm – 1979
  3. Bente Bolstad – 1970
  4. Emragh Sezgin – 1985
  5. Trude Artzen – 1968
  6. Thomas Wiik – 1971
  7.  Bente Lyngby – 1951


Kontaktinformasjon til Folkets Parti Frogner

Epost: frogner@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Oslo

Twitter: @Folketsparti_no

Instagram: @folketsparti.no