.1

sikre verdig eldreomsorg og forebygge ensomhet 

.2

Prioritere VEDLIKEHOLDS-etterslepet i OSLOskolen

.3

kommunale avgifter SKAL ned, Makspris 0,50 øre på strøm

.4

Psykisk helse, 
ØKE kapasitet i rusomsorgen, og
bedre ettervern

.5

FÅ TILBAKE GATEparkering
& fjerne bomringen – en usosial AVGIFT

Våre kandidater til bystyret i Oslo  

2023

Cecilie Lyngby

  1. kandidat og ordførerkandidat


Britt Fossum

2. kandidat


Leif W. Erichsen

3. kandidat


Anita Celin Nymark

4. kandidat


.

Tom Hartvin

5. kandidat


Cecilie Rochstad 

6. kandidat


Bjørn Henning Veseth

7. kandidat

.

Tom Inge Tømte

8. kandidat

Forside Program Oslo FP valg 2023
Har du ikke tid til å lese hele programmet? Her er en oppsummering: […]

Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Publisert i Document, Tore Kristiansen   07.09.2023 Det finnes et parti som går til valg på å omgjøre det meste MDG har […]
Bilde av Hanne Haskel i Folkets Parti som er kritisk til Utdanningsdirektoratet som utestenger utfordrerpartier
I dag braker skolevalget løs knapt uten deltakelse fra utfordrerpartiene i de forutgående debattene. De er stengt ute etter veiledning […]
Bilde av Cecilie Lyngby, Folkets Parti da hun holdt apell. Folkets Parti arrangerte tverrpolitisk demonstrasjon ved Hanne Haskel. Artikkel tidligere […]
Skolebarn i Oslo oppfordres til hærverk mot biler. I forbindelse med Kronprinsen og […]
De siste 8 årene har avgifter blitt mye høyere enn før og eiendomsskatt […]
Beboerparkering i Oslo
Mange spør hva Folkets Parti mener om beboerparkering? Vi er sterkt mot dagens […]
Forside Program Oslo FP valg 2023
Har du ikke tid til å lese hele programmet? Her er en oppsummering: […]
Folkets Parti, Tidligere FNB, bompengeparti vokser i Oslo Med Cecilie Lyngby på topp […]
Les Cecilie Lyngbys sterke advarsel fra 2020, om konsekvensene av «Det Grønne Skiftet» […]
1. september 2022 kommer den varslede økningen på bompenger i Oslo kommune.  • […]
Partileder og bystyrerepresentant i Oslo, Cecilie Lyngby, er blitt intervjuet av Nettavisen. Les hele […]
Les hele saken hos nettavisen nettavisen.no/norsk-politikk/oslo/byradet-i-oslo/raser-mot-gatestenging-i-oslo-patetisk/s/5-95-562413
«Piken med svovelstikkene» er et kjent sentimentalt, tragisk og romantisk eventyr om en fattig pike som går barbent […]

Styret i Folkets Parti Oslo

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Anita Celin Nymark

Styreleder

Uavhengig medlem Bydelsutvalget Bydel Nordstrand

Cecilie Lyngby

Nestleder

Nasjonal leder Folkets Parti 

Leder av Helse og Sosialutvalget i Oslo Bystyre

Leder Bystyregruppen FP Oslo

Britt Fossum

Styremedlem og Kasserer

Medlem av Kultur og Utdanningsutvalget, Sameutvalget, Valgstyret, og Varamedlem Forretningsutvalget i Oslo Bystyre

Leif W. Erichsen

Styremedlem

.

Øyvind Sægrov

Styremedlem

.

Hanne Haskel

Varamedlem

Generalsekretær

Tom Hartvin

Varamedlem

.

Kontaktinformasjon til Folkets Parti Oslo

Epost: oslo@folketsparti.no

FaceBook:   Folkets Parti Oslo

Twitter:   @Folketsparti_no

Instagram:   @folketsparti.no