Et flertall av politikere i Skien godkjenner samrøre av poltikk og privatsaker. En misforstått lojalitet hersker.

Det er ikke noe tvil om at ordføreren har en lojalitet i Skien bystyre, men det er i så fall en misforstått lojalitet. Å stå bak sin leder fordi man har medlidenhet for personen bak – fremfor å se på hvordan saker blir behandlet i kommunen. Er selvfølgelig å misforstå sin rolle som man har fått av «folket». En hver bystyrerepresentanten har ansvar for å gjøre det beste for byen/kommunen man representerer.

Ordfører har i den siste saken med privat utskilling av tomt, og tomtesalg avslørt seg selv med at hun ikke tenker det beste for byen. Hun tenker kun på seg selv. Ikke nok med det. Hun har lagt opp til en konflikt med naboen.
Det eneste som høres i tomt sort rom med vakuum. Er et sukkende «unnskyld». Men har ordføreren forstått hva man er lei seg for? Nei! Hvis ordføreren hadde forstått hva hun hadde gjort. Skulle ordføreren ha reversert tomtesalget. Funnet en ny tomt til bloggeren som kjøpte den, og bakt en sjokoladekake til naboen som er bankmann, og sagt unnskyld. Da hadde ordføreren forstått hva som hadde blitt gjort galt. Isteden setter ordføreren opp et tomt spørrende blikk som at man undrer på «hvorfor er jeg skyldig».

Siden 2011 har ordføreren sittet med makten i Skien og fra den gang har det vært mange krisesaker i Skien. Sandsaken på Geiteryggen, Hemmelige møter på rådhuset, ODD saken, Damfoss/Klosterøya saken m.m Hver gang har man pekt på andre. Ordføreren har ikke tatt på seg skylda for noe av disse sakene – Ikke en leders verdighet. I ODD saken var det rådmannen som måtte ta skylda. Ordføreren har alltid sett sitt snitt ved å åle seg unna enhver kritikk for å beholde makten.

I denne siste saken med tomtesalg og uheldig saksbehandling står ordføreren avkledd (metafor) i offentligheten. Ordføreren viser null tegn til anger eller forståelse av at ordfører har brukt sin posisjon til å berike seg selv. Tråkker over andre for å skvise ut en million eller to. Det er som at ordførerlønnen ikke kan bære personlige utgifter. Dette viser at ordføreren ikke har lært av de andre krise sakene som har vært oppe. At man ikke ser eller er villig til å ta grep er godt nok til å stille mistillit. I tillegg må man ha grunnleggende forståelse av etikk, og ikke være avhengig av å lese seg opp på dette tema som burde ligge latent i en ordførers referanserammer.