Leserbrev Jairo Tobon 9. kandidat stortingsvalget 2021

Dette leserbrevet er godkjent på grunn av at fakta er dokumentert. Syn rundt andre partier er betraktninger av skribenten selv.

Det faktum at Norge er et utrolig rikt land gjør at det er ettertraktet både hos de som styrer fra Oslo og de som styrer fra Brussel eller Washington eller andre maktsenter i andre deler av verden. Og de som eier alt dette er fem millioner mennesker som bor her, blant dem dere, kjære lesere. At nordmenn eier en pengebinge på (ca.)12.000 milliarder kroner betyr at vi eier ca. 2% av all aksjer som omsettes i verden. Det er mye i eierskap til fem millioner nordmenn som bor i en utkant av Europa. Paradoksalt nok er vi så fattige at, for eksempel, innbyggere i Skien har en offentlig gjeld på ca. fem milliarder kroner, dvs. ca. 100.000 kroner per innbygger.

Det finnes andre kommuner hvor sine innbyggere er enda fattingere. Hvordan er det mulig at vi samtidig er rike og fattige. Bryter dermed Norge ned alle logiske regler. Hvordan er det mulig for oss å leve på landbasis som rike og på kommunalbasis som fattige? Hvem har skapt noe så hodeløst som dette? Alle vet, men ingen reagerer. Det finnes et offentlig register hvor kommunerne rangeres ut ifra hvor fattige og rike de er: det er ROBEK-liste jeg henviser til.

Hva er vitsen med å eie 2% på verdens nivå, ingen land klarer dette, likevel lever vi fattig fordi 10% av vår befolkning er å betrakte som fattig, takket være den politiske eliten fra Arbeiderpartiet, Høyre og de andre etablerte partiene som har bestemt dette uhyret. Er det riktig å la 10% av den norske befolkning leve i fattigdom i det rikeste land i verden fordi korrupte politikere, særlig fra Arbeiderpartiet og Høyre har bestemt dette? Problemet med fattigdommen i Norge stopper ikke med 10%. Så langt har jeg ikke tatt opp bompenger som er grunnlaget for dannelse av FNB. Visste dere at i den senere tiden har vi sett oppslag i media som omhandler underernæring hos eldre? Det har blitt skrevet om hvordan en stor del av pleietrengende eldre i Norge er underernærte, og omtaler dette som «Eldresviket». Trenger ikke våre eldre som har bygget opp landet vår omsorg og omtenksomhet? Visste dere at i Norge finnes kommuner som tvinger leieboere ved kommunale leiligheter til å betale for innkjøp av utstyr som brukes i fellesarealer ved omsorgsboliger fordi kommunen er fattige? Jeg har observert slik praksis i noen kommuner, særlig Skien kommune hvor jeg bor i. Kommunen er styrt av Arbeiderpartiet ved ordfører som en gang klarte, på egen hånd, å gi ODD-fotballag 400.000 kroner fra kommunekassa uten å spørre om lov. Tror dere at det hjelper med å varsle om slikt foraktelig forhold? AP-Jonas Støre vet, men han er ikke villig til å gjøre noe med dette forholdet.

Visste dere at i Norge finnes kommuner som tvinger leieboere ved kommunale leiligheter til å betale for reparasjon av tilfeldige skader som oppstår i leilighetene når selve husleieloven § 5-3 slår fast at det er eierne – kommuner – som selv må betale for reparasjoner? AP-lederen Jonas Støre vet, men han bløffer i varslingene og, enda verre, i husleieloven. Det hjelper ikke noe særlig det faktum at slik praksis understøttes av et urettmessig dokument – i hvert fall i Skien kommune – som oppsto under en tidligere AP-ordfører og er videreført av nåværende AP-ordfører. Visste dere at ….

Vel, jeg må stoppe her fordi flere eksempler ville gjøre dette innlegget for langt. Det hjalp ikke så mye at også politiet ble kjent med saken ved en anmeldelse. Den ble dessverre henlagt.

Kjære Lesere: Gjør noe positivt for ditt kjære land: stem FNB ved kommende stortingsvalg. Partiet kan bidra til med å stoppe den type korrupsjon og maktmisbruk som bare fortjener forakt og atter forakt. Ikke glem at det er dere, ellers det norske folk, som har den reelle makt. Bruk den!!

Med vennlig hilsen Jairo Tobon