Jairo som er fra Colombia har kjempet mot bompenger et års tid, og mener at pengene kreves urettmessig inn av staten. Han har selv – på privat grunnlag – ofret sin fremtid for denne saken, og nekter å gi seg.

Jairo som startet sin ingeniørutdannelse i sitt hjemland fullførte den i Norge, og har satt seg inn i juss her i Norge. Med sin kløkt og kunnskap har han vunnet flere saker mot norske kommuner og staten. Dette kan være til irritasjonen for andre, men Jairo er opptatt av å beskytte loven og oppnå rettferdighet. Som sagt kommer Jairo fra Colombia som han påstår er et urettferdig land å bo i, men han håpet på en bedre fremtid her i Norge. Det ble ikke helt slik fordi han oppdaget at det også fantes urettferdighet her. Selv om Norge er et godt land å bo i – har Jairo til stadighet opplevd at systemet ikke har fungert. Derfor har han satt seg godt inn i lover og regler. For Jairo er det viktig at det han leser stemmer med virkeligheten. Han er tross alt godt utdannet.

Bompenger er også et tema som han mener er et demokratisk problem. Derfor har Jairo satt seg inn i hvordan dette fenomenet oppsto. Det en en svært gammel ordning som oppsto i middelalderen i Europa og ble avskaffet i 1814 i Norge, da våre forfedre vedtok Grunnlovens § 106 som garanterte retten til den frie bevegelse for alle som bodde lovlig i landet .

Det er tre spørsmål som Jairo har fremsatt til forliksrådet og Vegfinans AS. Det ene elementet handler om at det skal være mulighet for en alternativ bomfriveg, og det andre elementet er frihetsbevegelse. Det siste handler om definisjonen av en faktura. Definisjonen av en faktura som du mottar skal inneholde en tjeneste. Hva slags tjeneste får du av en bompassering? Du mottar altså en faktura for noe du overhode ikke får forklaring på hva du får. Det vet knapt politikerne som vedtar bompenger. Det en må huske på – er at alt er mulig å prøve og etterprøve i et rettssystemet. Og alle saker må respekteres.

Slik var det ikke da Jairo skulle ha saken opp i forliksrådet i Skien. Han fikk nemlig et tilsvar fra lederen i forliksrådet at hans sak var avvist på grunn av fravær. Lederen hadde på eget forgodtbefinnende behandlet saken ene og alene, og avsagt en fraværsdom. Lederen mener altså at Jairo aldri hadde tatt kontakt med forliksrådet etter siste tilsvar. Dette var ikke sannheten. Jairo hadde dessverre bare nummerert saken oppe i venstre hjørnet med et feil saks nr. Dette på grunn av at det har vært en del brevveksling, og det var mange numre å forholde seg til. Men i selve brevet snakket Jairo om den riktige saken.

Jairo skrev selvfølgelig en klage, og fikk medhold av hele forliksrådet. Det betyr allikevel at Jairo får sin sak prøvd i forliksrådet. Han har ikke fått en ny dato, men håper at lederen av forliksrådet gjennomfører en redelig sak.

Bystyre representant og Stortingskandidat Tommy Ballestad

Jeg syntes det er hårreisende å behandle folk på denne måten, og mener dette også er brudd på maktfordelingsprinsippet. Lederen av forliksrådet er også et aktivt styremedlem i Skiens største og ledende parti. Dette er som «bukken ved havresekken». At han ene og alene tar saken i egen hånd er maktmisbruk, og i tillegg bryter han maktfordelingsprinsippet ved å både være et aktiv medlem av et politisk parti og i tillegg være den dømmende i en rettslig sak som denne. Dette er svært uryddig på alle plan.

Dette med at politikerne på stortinget har «funnet» et smutthull som frigjør bypakkene for at det påkreves et bomfritt alternativ – burde reverseres frem til bompenger fjernes full og helt. Hele saken viser at bompenger er et onde og at denne ordningen burde skrotes så for som overhode mulig.

Denne saken vil FNB Vestfold og Telemark følge opp, og følge saken i rettssystemet.