Partileder, Bystyre representant og Stortingskandidat for Oslo – Cecilie Lyngby

FNB mener politikere bruker kreftene feil. Det er havet vi må redde, og vi må sette mer fokus på rydde søppel og stoppe overfiske. Resursene er ikke ubegrenset.

Plastikk i våre hav!

Britt Fossum og Cecilie er fornøyd etter å ha ryddet strandsonen.

Flere områder langs norskekysten har de siste årene opplevd store forandringer. Oslofjorden er et av områdene som sliter mest. – Det har blitt verre og verre over tid, med varmere vann og mer forurenset havbunn. Oslofjorden pleide å ha bortimot Norges rikeste dyreliv. Hval og tunfisk, mengder av torsk, sild og brisling og andre arter som ga grunnlag for større fiskerier, sier marinbiolog Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond. Havforskere sier vi må verne minst 30 prosent av havet innen 2030.

Engasjement skal det ikke stå på.

Men vi i Norge er blant de dårligste i klassen på dette, og har bare vernet rundt én prosent av våre områder til nå. Mye av livet som en gang var i Oslofjorden kan komme tilbake dersom vi lytter til forskerne og verner mer, reduserer avrenning og fisker litt mindre. [1] Vi må handle nå! Den dystre utviklingen kan være overveldende, men det er viktig å huske at det ikke er for sent å snu den. Hvis vi handler nå, kan vi skape et hav som bugner av liv og overskudd som våre fremtidige generasjoner kan høste av.

Vi i FNB ønsker:

– å primært ha fokus på Norge, men også bistå utviklingsland i å etablere gode systemer for avfallshåndtering fordi en av våre største globale utfordringer er forurensing av havområdene.

– Vi vil ansvarlig gjøre bedrifter, myndigheter og forbrukere slik at det kan bli slutt på at plasten havner i naturen. – Vi mener at alle nasjoner bør håndtere eget avfall med bruk av varmegjenvinning.

– Vi vil forbedre vask av offentlige gater og veier.

– Vi vil at båter som anløper norske havner skal få tilbud om å tilkoble seg landstrøm dersom det er teknisk mulig. Staten i samarbeid med rederiene bør i fremtiden tilrettelegge for landstrøm

Kilder

[1] https://www.wwf.no/stott-wwf/faddertyper/wwf-fadder?utm_source=1400&gclid=CjwKCAjwybyJBhBwEiwAvz4G70pxvUiclyeTzyM-bPh5z3Qv6Ud3PoO2oiWYjms-GVi2LFUUiRc3YxoCBBYQAvD_BwE