Når man skal legge til rette for Google. Er det viktig å legge til rett på en skikkelig måte slik at ikke man havner bakpå. Å ikke bygge infrastrukturen for kraftforsyning ville vært det samme som å bestille en helt ny ferge til til over 80 millioner uten å ha en kai å legge til – sånn driver vi vel ikke her i Grenland?

Skal man bygge et datasenter må man ha hode med seg

Når man nå nærmer seg en konklusjon på hvor dette datasentret skal ligge er det viktig at vi politikere legger til rette for – ikke bare datasentret, men også passe på at at industri og befolkning har strøm nok. Å sitte på et ordfører kontor å skylde på at staten skal ta ansvaret for å legge til rette for nok strøm lokalt og nasjonalt er nesten til å riste på hode av. Skal man sette i gang dette prosjektet, må politikere forstå at det skal svært mye kraft til. 450 MW er svært mye strøm, og derfor må man være handlekraftig. Man ser bare at industrien på Rafnes er bekymret over denne utviklingen.

Kilde: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/frykter-datasenter-stopper-gront-skifte-1.15665993

Et datasenter i Skien betyr at man må gjøre milliardinvesteringer i forhold til kapasitet og infrastruktur. Det hjelper lite å komme i etterkant å si at «»ups, her mangler vi strøm». Nei, skal det bygges et datasenter i Norge må vi investere stort for at ikke dette skal havne i postkassen til folket. Folket er er allerede svært presset. Har ikke staten nok penger til å investere? Nei, da må man rett og slett legge planene vekk.

Folkets Parti er stekt i mot vindkraft. Dette kan man lett se på utregningene En vindkraftmølle produserer 3,4 megawatt, og bare datasentret i Skien vil trenge 450 Megawatt. Det betyr at man må bygge 132 vindkaftmøller for å produsere 450 Megawatt. Det jeg legger frem nå er bare hvis vindkraftmøllene har en virkning på 37%. Og det er ingen garanti for at det vil blåse like mye hver år. Da må man hente kraft fra det alminnelige nette. (kilde NVE sine hjemmesider). Skulle man vært 100% sikker må man bygge 500 vindkraftmøller for å være sikker på at datasentret skal ha nok strøm til en hver tid.

Kilde: https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/kraftproduksjon-fra-vindturbiner/

Løsningen må være på plass

La oss kaste tankene om disse vindkraftmøllene som bare er teoretisk «grønne». La oss snakke om løsningen. Den eneste løsningen – om det skulle blitt et datasenter i Skien. Da må man satse på kjernekraft. Man kommer ikke utenom dette fordi – det kreves veldig mye kraft for at vi skal komme oss igjennom, og inn i fremtiden helskinnet. Ja, man må være litt frempå og forstå at man ta grep. Man kan ikke sitte å vente på vinden. Et kjernekraftverk vil kunne produsere mellom 1000 – 2000 megawatt, og vil være nok til å dekke et behov langt inn i fremtiden.

Vår politikk

Kjernekraft kan bidra til ren energi. Nye innovasjoner i kjernekraftteknologi gjør kjernekraft tryggere og billigere. Vi vil satse på nye innovasjoner innen energiteknologi, og mener Norge kan bli et foregangsland innen energiutvinning. Vi tror flere land vil være villige til å benytte kjernekraft som et alternativ.

Nye generasjoner av kjernekraft er mye tryggere enn de gamle anleggene.

De nye reaktorene vil kunne bruke atomavfall fra tidligere kjernekraftverk, og også thorium som et nytt og spesielt trygt råstoff.

-Vi ønsker å satse på kjernekraftforskning basert på bl.a. thorium som Norge har store forekomster av. Vi tror at dette kan ha mulighet til å bli et nytt industrieventyr.

– Vi ønsker ikke vindkraftutbygging på land eller til sjøs

– Vi ønsker at vindkraftutbygging bør stoppes umiddelbart og det bør vurderes å endre gitte konsesjoner

– Vi ønsker at for hver vindturbin som er bygget eller bygges, så må tiltakshaver forplikte seg til å rydde opp etter seg når turbinene ikke lenger er i bruk


Foredrag om kjernekraft og det bærekraftige aspektet.

Hvis du er usikker på dette med kjernekraft vil det være et foredrag om tema på USN i Porsgrunn den 9. mars på. Her kommer professor Jan Emblemsvåg som skal fortelle om kjernekraft, og lang man har kommer med denne teknologien. Han er professor på Norwegian University of Science and Technology (NTNU) og har svært god kunnskap om dette med kjernekraft.

Jan Emblemsvåg, Ph.D. som er professor på Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
Einar R. Bordewich

Inginiør Einar R. Bordewich som er politisk aktiv i Demokraten skal være samtale med Jan, og spille litt på publikums interesse for belyse saken best mulig.,

Geir Hasnes, Sivilingeniør, universitetslektor II

Geir Hasnes, Sivilingeniør, universitetslektor II skal ha et innlegg på 20 -30 minutter om det økonomiske aspektet rundt Norges energipolitikk. Kommer vi i mål?