Copyright: Dette bilde har FNB rettigheter til.

Hva handler dette spørsmålet om fossilt brennstoff egentlig om til slutt i dagens samfunn og klimadebatt. Milliardvis av kroner – selvfølgelig. Norge har skapt seg en inntektskilde som landes økonomi bygges på og er avhengig av. Skal man slutt med dette i morgen. Vil det Norge du kjenner i dag kollapse. Hele debatten er såpass kompleks at det er helt umulig å diskutere den. En ting er helt sikkert. Å føre verden – eller lille Norge ut i fattigdom er ikke løsningen. Klimaendringene på Tellus eller jordkloden som de fleste kaller den. Kan vi bare beskytte oss mot – om vi ønsker å beholde velstanden. Klimaendringer har foregått siden jordas oppstandelse og vil fortsette inn i evig tid. Det betyr at dette utfordringen er et utømmelig pengesluk. Men hør her – miljøpåkjenningene er noe vi kan gjøre noe med og dette løser vi med å opprettholde en velstand. I miljøperspektivet må vi heller ta oss selv i nakken og se på dette med overforbruk. Om vi mennesker hadde blitt litt mer nøkterne – kunne vi faktisk spart miljøet rundt oss.

Tilbake til selve støykilden. Først må man ned til det faktum at dagens industri er såpass «well tuned» at fossilt brennstoff er den mest effektive energikilden vi har i dag som er masseprodusert. Det er bare kjernekraft som er mer effektiv, men det ligger ikke på det nivået som fossilt brennstoff når man tenker på masseproduksjon. Politikeren på Stortinget kan ikke tenke selv om de ønsker at Norge går over på elektrisitet. Skal man erstatte energien vi mennesker trenger via elektrisitet må vi i hvert fall benytte en energikilde som er mer konsentrert enn fossilt brennstoff og ikke gå over på feilslåtte teknologier. Bare fordi det høres teoretisk flott ut. Kjernekraft er den energikilden i dag som er mest effektiv. Hva får man igjen etter at anlegget er bygget? En utslipp fri en og energieffektiv energikilde til lavkost når det er ferdig bygget.

FIGUR: Hentet fra en artikkel på UiO (universetet i Oslo) [1] .

Vi må ut av det hjørnet hvor vi føler og tror. Vi må ned på tall og fysiske lover. De fysiske lovene kan vi ikke vedta. De er der «åkke» som. Debatten burde først og fremst om «hva er dagens mest energieffektive energikilde?» «kan vi forbedre denne fort nok». Og sist, men ikke minst «Hva skal man satse på i fremtiden?»

FIGUR: The «New Energy Economy»: An Exercise in Magical Thinking
Figuren forklarer: Den lille prosentpoengnedgangen i hydrokarbonandelen i verdens energibruk krevde over 2 billioner dollar i kumulative globale utgifter til alternativer over den perioden. Populære bilder av felt med vindmøller og hustak lastet med solceller endrer ikke det faktum at disse to energikildene i dag gir mindre enn 2% av den globale energiforsyningen og 3% av den amerikanske energiforsyningen. [2]

Debatten i dag går dessverre i et blindspor og fører Norge lengre og lengre inn i fattigdom. Det er mange tall som peker i den motsatte retningen per dags dato, men vi har nettopp begynt det «grønne skiftet». Utenlandske selskaper melker Norge for subsidier og resurser. Det er også snakk at Norge skal være med å bidra i et klimafond til mange milliarder kroner hvert år. Man merker det litt og litt i kommune Norge også. Små kutt her og der. Eldreomsorgen kuttes med jevne mellomrom. Skoletjenester må kuttes osv. Hvorfor dette? Fordi staten gir mindre til kommunene, og det spiller ikke hvem som sitter i regjering. Dette vil bli fremtiden om retningen snus. Du må betale mer skatt og avgift, samtidig som de grunnleggende tjenesten vil bli kuttet. Du vil altså få mindre og mindre for «penga» dine. Det har blitt som en besettelse. I mine øyne handler det mest om i dag «om å ikke ta feil». Det er mange høytstående mennesker som er godt utdannet – og tenk – hvis disse menneskene skulle tatt feil?

En ting er sikkert – dagnes styrende politikere tviholder på ratte som fører Norge dypere og dypere inn i fattigdom.

For hva?

Tommy Ballestad

Skien Bystyre og Stortingskandidat for Telemark.

Kilder:


[1] https://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/miljovitenskap/miljovitenskapbloggen/kjernekraft-for-fremtiden.html


[2] https://www.manhattan-institute.org/green-energy-revolution-near-impossible?fbclid=IwAR06cARBi4vW8IxfBTuc_ejRvmVccy41jgZgyu2FC8REel3yIL6nPMVtgs8

Fra partiprogrammet til FNB

Olje og gass

Fossile energikilder står for 85% av verdens energiforbruk og vil fortsette å utgjøre en stor andel av energitilgangen i mange tiår fremover uansett hvilken politikk hvert enkelt land velger å følge. Særlig norsk gass bør fremheves som en svært ren energikilde. Norsk olje og gass er en av de reneste i verden om ikke den reneste.

Industri skal utvikle seg gjennom forskning og innovasjon og må tilpasse seg etter markedet som endrer seg.

– Vi mener olje og gass er den viktigste næringen for norsk økonomi. Vi støtter helhjertet opp om denne viktige næringen og vil ikke avvikle den.

– Vi støtter ikke økning i CO2-avgiften på norsk sokkel.

Vannkraft

Norge er et av pionerlandene innen vannkraft og vi har mer enn nok til å forsyne oss selv. Vannkraft er utvilsomt den mest effektive og minst forurensende av de fornybare energikildene. EU skal nå ha det til at vannkraft ikke lenger er grønn energi. Det ser vi på som kun symbolpolitikk som igjen skal skape inntekter, og igjen ekstra utgifter for den vanlige borger. En viktig fordel med vannkraft fremfor vindkraft er at mengden energi kan leveres etter behov og ikke vindforhold. Vannkraften må vi utnytte i større grad enn i dag og få mer ut av de allerede utbygde vannkraftverkene vi har, både med tanke på mindre utvidelser og modernisering av anleggene.

Statens tunge skattlegging av vannkraft med grunnrenteskatt på toppen av selskapsskatt, gir sammenlignet med annen fornybar energi et uforholdsmessig høyt skattetrykk, noe som også bidrar til å redusere nyvinninger innen vannkraft. Her må skattetrykket justeres ned og investeringer i tradisjonelle kraftkilder må gjøres langt mer attraktive.

Vår politikk:

– Vi vil øke kraftproduksjonen fra vannkraft og gjøre det avgiftsmessig lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk både med tanke på kapasitet og effektivitet.

– Vi vil beholde nasjonalt eierskap til norsk vannkraft.

Kjernekrarft

Kjernekraft kan bidra til ren energi. Nye innovasjoner i kjernekraftteknologi gjør kjernekraft tryggere og billigere. Vi vil satse på nye innovasjoner innen energiteknologi, og mener Norge kan bli et foregangsland innen energiutvinning. Vi tror flere land vil være villige til å benytte kjernekraft som et alternativ.

Nye generasjoner av kjernekraft er mye tryggere enn de gamle anleggene.

De nye reaktorene vil kunne bruke atomavfall fra tidligere kjernekraftverk, og også thorium som et nytt og spesielt trygt råstoff.

-Vi ønsker å satse på kjernekraftforskning basert på bl.a. thorium som Norge har store forekomster av. Vi tror at dette kan ha mulighet til å bli et nytt industrieventyr.