Tommy Ballestad – Skien bystyre

I det siste bystyre 17.06.21 i Skien skulle det vedtas å pusse opp Kverndalsområdet sak 96/21 – vis a vis Kverndalssentret. Finansierings metoden ble lagt frem som at dette skulle finansiers med bypakkemidler (bompenger) og belønningsmidler (delvis bompenger). Dette ble vedtatt mot en stemme – FNB

For å få det på det rene. Så er vi ikke mot byfornying og oppgraderinger, men at bompenger brukes til å finansiere rene byfornyingsprosjekter. Er helt absurd. Det som også er absurd. Er at ikke et eneste parti i Skien hevet øyebrynene – unntatt FNB i denne saken.

Dette er et sitat fra protokollen:

Votering
Utvalg for klima, miljø og byutviklings innstilling i 4 punkter, vedtatt mot 1 stemme.
Det var representanten fra FNB som utgjorde mindretallet.

Det var altså bare FNB som stemte aktivt og prinsipielt i mot dette prosjektet på grunn av bompengebruken. Heldigvis kom det er forslag fra Venstre og MDG om at Skien skulle passe på at klimaavtrykket skulle være av minst mulig art.

Skien ønsker inn i felles innkjøpsreglement til GKI:.
I henhold til Anskaffelsesreglementet for Grenlandskommunene pkt 7.4 Miljø, skal
kommunene innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig
miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette er i samsvar
med anskaffelsesloven § 5.
Ved innkjøp er det også andre hensyn å ta. Etter anskaffelsesloven skal man følge
grunnleggende prinsipper om konkurranse. Pris er selvfølgelig også et element.
Bystyret ønsker imidlertid at det skal legges økende vekt på klimafotavtrykket, produktenes
levetid og andre miljøhensyn.
Bystyret ber om en redegjørelse for hvordan Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) og
kommunen forøvrig praktiserer anskaffelsesreglementet pkt 7.4 Miljø.

Dette stemte FNB selvfølgelig for, og anså dette som en skadebegrensning oppi det hele. Men er dette nok til å stoppe stein fra Kina?

Tiden får vise, og FNB følger med.