Det er mye som er viktig, men de endringer utover kommunaldirektøren som FNB lister opp. Er noen av de fokusområdene som FNB skien skal fokusere på i 2022.

«NEI! FNB ønsker ikke å fortsette med en byvekstavtale så lenge det er bompenger som skal være finansieringsmetode».

Budsjettendringer Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Skien.  

Bypakke Grenland

Skien kommune går ikke videre med byvekstavtale i inneværende periode og avslutter alle prosjekter som har tilknytning til Bypakke Grenland. Dette er for å redusere faren for at Skien kommune må ta ansvar for vedlikehold av nye prosjekter.

Politiker lønn

FNB ser problematikken med at politiker godtgjørelser er for høye, og det burde settes et tak på hvor mange verv man kan ha eller at man setter et tak for godtgjørelser i det kommunale system. Folkevalgte med små verv og lave godtgjørelser, for eksempel de som sitter i råd og lokalutvalg, skal skjermes fra kuttene. Samlet sett vil dette forslaget gi en innsparing på om lag 2 millioner kroner i året.

Integrering.

Skien har en utfordring med integrering. NAV er en viktig brikke, men det trengs større fokus arbeid ute i feltet, hvor man jobber mer direkte mot «en til en» samtaler. Det betyr at man trenger organisasjoner som jobber mer direkte. LoPe er en organisasjon som har stor kompetanse, og kan bidra til at flere kommer seg ut i arbeid. Når det som skulle ha fungert, må man tørre å prøve å gjøre ting annerledes. FNB ønsker derfor å øke budsjettet til LoPe fra 125000 som de ba om – til 500.000,-.   

Sosialhjelp

Det er viktig å skjerme de som sliter økonomisk på best mulig måte. Derfor er det viktig å holde barnetrygden utenfor sosialhjelp.  

Utbytte fra Skagerak.

FNB ønsker å være moderat til å ta ut for mye utbytte fra Skagerak. Det eneste FNB ønsker å ta ut utbytte. Er at det gis et tilskudd på 2000,- per husstand.  

Budsjett endringer fra FNB

1.           Kutt i godtgjørelser til politikere – 2 mill./år

2. Øke budsjettet/tilskudd til LoPe 0,5 mill

3.           Reduksjon i tilskudd til kirken – 2,9 mill./år

4.           Øke tilskuddet til LoPe med fra 125000,- til 500.000,-

5. Avvente rådhusplassen til det har kommet en mer helhesligløsing på området Rådhuset/Bryggeparken  – 15 millioner.

6.           2 mill./år til å ta imot lærlinger og 1 mill./år til flere praksisplasser. Kostnadsført på sentraladm., fordeles på sektorene som har lærling- og

7.           Gratis barnehage for 5-åringer med kommunal barnehageplass. 3,9 mill. i 2022mill.

8.           Gratis SFO for førsteklassinger. 5,7 mill. i 2022, deretter

9.            Avslutte praksisen med å la barnetrygda gå til avkortning på økonomisk sosialhjelp, 5,7 mill. i perioden jan. til sep. 2022

10.          Kommunalisering av ressurskrevende tjenester, ekstra innsparing på 5 mill. i 2022, 10 mill. i   2023 og 20 mill. i 2024 og 2025

11.           Endret ramme for helse og velferd etter vedtak i formannskapet: 15 mill.

12.         Endret ramme for oppvekst etter vedtak i formannskapet: 8 mill.

13.         Endret ramme for BDK etter vedtak i formannskapet: 4 mill.

14.         Økt utbytte fra Skagerak Energi AS skal dekke kun dekke 2000,- per hustand på grunn av økte strømutgifter (opp til 350,000,-).