• En opprørt gruppeleder og 2. kandidat til stortingsvalget Cesilie Tveit engasjerer seg i den planlagte bomprosjektet ved Bahus og Nordvik

Vegvesenet lyste ut i forrige uke anbud på bygging av bomstasjoner på kommunegrensen ved Bahus og Nordvik. Bomstasjonene skal bygges for å hindre gratiskjøring på sideveiene til den nye E39 (Rådal-Svegatjørn).

Dette har selvfølgelig vekket reaksjoner i FNB. Cesilie kommenterer: «– For folk som har kjøpt seg bolig i Os blir det nå dobbel innkreving når de skal inn mot Bergen, siden det er to ulike bomsystemer som ikke snakker med hverandre. Det er kjempegraverende. «Jeg har ikke ord!» sier hun.Tveit sier hun snakker med mange fortvilte folk, særlig på andre siden av kommunegrensen.– «Jeg får henvendelser fra folk ukentlig om dette, og vi fortsetter kampen mot bompenger i stortingsvalgkampen. I likhet med alle andre velferdsgoder mener vi det er selvsagt at vei må finansieres over skatteseddelen. Vi lanserer nå en kampanje der vi tar på oss å betale bomregningen for en tilfeldig utvalgt person gjennom en loddtrekning» sier hun.