ÅPENT BREV TIL STATSMINISTER JONAS GAHR STØRE.

(Originalen er sendt direkte til statsministeren. En kopi av brevet blir sendt til Aftenpostens debattavdeling) Jeg viser til mitt siste brev datert 29.06.2021 som var ett av mange brev jeg brukte tid til å skrive, imens De var leder i Arbeiderpartiet. Det første brevet skrev jeg den 10.06.2014, for ca. 8 år siden. Jeg håper at De som statsminister er i stand til å besvare dette. I de tidligere brev gjorde jeg Dem kjent med flere kritikkverdige forhold ved det offentlige, noe jeg mener bør rettes på. Jeg kan gjenta noen av disse: Informasjon om en praksis i Skien kommune som går ut på å kreve penger fra kommunale beboere til å finansiere i sin helhet innkjøp av gjenstander til bruk ved felles arealer i omsorgsboliger. Disse gjenstander forblir i kommunalt eierskap, til tross for at kommunen ikke har bidratt med én eneste krone til innkjøpet. Dette handler om rent tyveri. Innkreving av penger fra kommunale beboere til å rydde opp søppel ved felles arealer ved omsorgsboliger. Denne praksisen inkluderer innleie av container til å kjøre bort søpplet. Alt blir urettmessig betalt av beboere. Rent tyveri, også. Vilkårlig endring i husleieloven § 5-3 slik at reparasjon av tilfeldige skader som oppstår i kommunale leiligheter blir betalt med penger som urettmessig tas fra beboere. For å få dette til blir beboere eller verger i Skien kommune krevd for penger ved hjelp av et forfalsket dokument forfattet av en avdelingsingeniør med navnet Tom Pedersen. Hvorfor ble en ingeniør forfatteren av et juridisk dokument? Dokumentet ble forfalsket, ifølge økonomisk avdeling, under tidligere Arbeiderparti-ordfører Rolf Erling Andersen og ble videreført av nåværende Arbeiderparti-ordfører Hedda Foss Five. En kommune har ingen myndighet til å endre en lov og ikke til å forfalske dokumenter heller. Opplysning om uttak av 400.000 kroner fra Skien kommune-kassa som ble overført til ODDs fotball-klubb uten politisk gjennomgang ved kommunebystyre. Alt dette ble gjort helt alene av ordfører Hedda Foss Five. Rent tyveri begått av AP-ordfører Hedda Foss Five. Opplysning om at vegloven § 27 ble vedtatt uten hjemmel i Grunnloven § 106. Brev med samme innhold ble sendt til Stortinget ved Helge Orten, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen og regjeringen ved tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide. Flere andre saker ble statsminister Jonas Gahr Støre kjent med uten at Arbeiderpartiets leder svarte på med tanke på å løse slike saker. Jeg kommer ikke med flere saker slik at dette brevet ikke blir for langt. Alvorligheten i alle de ovennevnte kritikkverdige forhold hadde fortjent i det minste en tilbakemelding når statsminister er klar over at demokratiet lever av åpenhet. Nå kommer på toppen av det hele en ny sak i forbindelse med rekordhøye strømspriser det norske folk nå må betale for. «Nå er det vanlige folks tur», var Deres slagsord under forrige valgkampen. Stemmer dette overens med at vanlige folk skal betale mer for strømmen enn tidligere? Alle vet at kraftverkene ble bygget opp med folkets skattebetalinger i flere tiår. Strømssystemet eies av folk; likevel har det norske folk den dyreste strøm i hele Europa. Dette bare fordi Deres parti, ved Gro Harlem Brundtland i spissen og De som hennes medhjelper, solgte Norge til EU – ved EØS -, til tross for at det norske folket sa nei til EU ved to folkeavstemninger. Som en FB-debattant skrev: “STØRE BRYR SEG IKKE ! Enda et godt eksempel på hva Støre mente da han sa : » Nå er det folkets tur » ! Dem som har kjempet og bygget dette landet , skal nå som takk, drepes med skatter, avgifter og en pensjon som bare er et hån !” Dersom jeg ved dette brevet kommer med falske anklager eller ærekrenkelser, er jeg klar over at jeg risikerer å bli politianmeldt. Det er bare å legge frem en politianmeldelse mot undertegnede. Jeg setter stor pris på statsministerens svar.

Hilsen Jairo Tobon