Bilde av Jane Edvardsen i Folkets Parti som krever fortløpende barnehageopptak i Lillestrøm

Ønsker vi at unge foreldre i Lillestrøm kommune må bli gravide i perioden august–oktober for å ha råd til å få barn? 

Av Jane Edvardsen, Folkest Parti Lillestrøm

Sånn kan det iallfall virke. Jeg er kandidat for Folkets Parti Lillestrøm og vil forklare hvorfor det i dag er nødvendig for mange unge bare å bli gravide i perioden august til oktober. 

Det hele starter med at det er dyrt å leve i Norge og billigere er det ikke akkurat blitt de siste årene med dyrere renter, strømpriser og stort sett alt annet. Unge i etableringsfasen er blant de som har det ekstra tungt.

Kan ikke gå tilbake til jobb uten barnehageplass

Enda tyngre blir det hvis de får barn. Særlig i januar. Etter ett år med foreldrepermisjon må begge foreldrene være tilbake i jobb. Men, uten barnehageplass er dette ikke noen mulighet. 

Da er muligheten å ta ulønnet permisjon i mange måneder. 

Jeg har selv nær familie som har måttet gjøre dette. Råd til det har de absolutt ikke. Man kan heller ikke forvente at alle arbeidsgivere har mulighet til å forlenge permisjon. Noen forsøker å dele på det, kanskje kan den ene jobbe 40 prosent og den andre 60 prosent? Ikke alltid like lett. 

Hvem skal dessuten være hjemme med ungen – han eller hun? Det blir raskt likestillingsproblemstillinger ut av dette, også. 

Les mer: Om kandidater og programmet til Folkets Parti Lillestrøm

Unner vi neste generasjon å få barn?

Unner egentlig Lillestrøm kommune våre oppvoksende generasjoner å få barn? Vil vi som samfunn at unge skal føre generasjonene videre? 

Skal unge få barn må vi tilrettelegge for det. Hvis ikke blir det å drive svangerstarsplanlegging, noe som langt fra er like lett for mange. Unge som blir gravide i august med fødsel vil nedkomme cirka i mai, september i juni og oktober i juli. Får du barn i mai vil du ett år etter klare kanskje å permisjon ut juni, ha ferie i juli og få barnehageplass i august. 

Det går dermed også å nedkomme i juni og august.

Besteforeldre er også i jobb 

Ellers blir det å ta permisjon og be banken om avdragsutsettelse, belage seg på besteforeldre, andre slektninger eller dagmammaer. Besteforeldre stiller gjerne opp. Men, også de er ofte i jobb. 

I Folkets Parti Lillestrøm ønsker vi fortløpende barnehageopptak. Det handler om omsorgen for småbarn og å ta unge mennesker på alvor når de gjør det store løftet med å etablere familie her i kommunen.