Hovedinnlegg fra Folkets parti FNB under debatten om oppløsning av Viken ;

Fylkesordfører, kjære delegater

Sjeldent har vel det engelske ordtaket «the road to hell is paved with good intentions» passet bedre enn på denne prosessen.

Det hersker ingen tvil om at intensjonene var de beste, ideene var mange og gjennomføringsviljen i den Høyre dominerte regjeringen var i overkant høy under etablering av Viken.

Mange var vi som syntes denne konstruksjonen virket noe kunstig og som fylkesordfører påpeker så vekker denne typen av prosesser også mye følelser.

Nå er vi kanskje blitt litt klokere, vi ser at Viken faktisk fungerer og dette kan vi takke de mange dyktige, lojale og profesjonelle ansatte for.

Når konstruksjonen faktisk fungerer og Viken har lagt grunnlaget for en positiv fremtid for alle våre innbyggere, ja da er det jo smått besynderlig at prestisjen i denne saken ser ut til å skygge helt for den fantastiske jobben de ansatte har gjort for å få dette til å fungere.

Det er makta som råder i denne saken som i mange andre, makt, prestisje og partipolitisk omkamp.

Spesielt underlig er det at FRP ser ut til å støtte sosialistblokken i denne saken. Et parti som er tuftet på å redusere skatter og avgifter slår seg nå sammen med partier som tradisjonelt blir betegnet som utgifts partier.

Jeg håper FRP sine velgere også merker seg dette.

Jeg kan langt på veg være med på både Høyre og FRP sitt syn på fylket som overflødig forvaltningsnivå, men det er faktisk ikke det det dreier seg om i dag, det er om vi skal beholde Viken eller dele Viken i tre mindre fylker.

Prisen for etablering av Viken vet vi ikke helt sikkert, men for fylket alene tror vi prisen ligger i overkant av 350 millioner.

Estimatene tyder på at det vil koste ytterligere 400 millioner å skille de tre.

Diskusjonen rundt deling av disse kostnadene blir også kunstig. Staten tar kostnadene hører vi, men for alle vi som bor i Viken så er vi også en del av staten.

Vi i Folkets Parti er av den oppfatning at det er uansvarlig å velte disse helt unødige kostnadene over til Vikens innbyggere, og som folkevalgte bør vi vokte oss vel for å la våre velgere måtte betale en så høy pris for partipolitisk prestisje.

Høyre må ta en stor del av ansvaret for at det ikke ble overført flere oppgaver til det nye fylket, og dette er også behørig påpekt fra flere i denne saken.

Vi skulle kanskje tro at Arbeiderpartiet også burde se sin mulighet til å ta fatt i disse utfordringene og benytte sin posisjon både i Viken og i sittende regjering til et samarbeide om å overføre oppgaver til Viken ,  men AP lar denne anledningen gå fra seg og bidrar derved til å sette hele fylkes konstruksjonen tiår tilbake, hvor to av fylkene, Buskerud og Østfold, vil sitte tilbake med økonomiske utfordringer og en hverdag som innebærer at det må foretas kutt i tjenestetilbudet.

Det er ennå ikke for sent å snu, ta til vettet og støtt opp om Viken.

Takk fylkesordfører !

Mvh

Folkets Parti FNB.

Tor Knutsen

Vara, Fungerende Gruppeleder

// Fabrikken 2021