Anita Celin Nymark, 1. kandidat bydelslisten FP Nordstrand, 4. kandidat for bystyret i Oslo. Britt Fossum,3. kandidat bydelslisten FP Nordstrand, 2. kandidat for bystyret i Oslo, sitter nå i kultur og utdannings utvalget i Oslo kommune. Artikkelen er tidliger publisert i Nordstrand blad.

Idrettsanlegget og den videregående skolen som er blir kalt Campus Ekeberg skrinlegges av dagens rødgrønne byråd. Dette er en skandale.

Vi i Folkets parti er rystet over dette og ikke kan skjønne hvorfor. Vi har stemt for lånesøknaden, men blitt stemt ned av byrådspartiene.

Her søler igjen Oslos byråd bort hundrevis av millioner kroner som allerede er brukt for å sikre avtaler, søknader og tegninger. Dette startet allerede i 2016 hvor det skulle bygges 1024 skoleplasser, fire flerbrukshaller, arenaer for kampsport , dans og e-sport, turnhall og lokaler for hele osloidretten. Nordstrand bydel bygges ut i stort omfang, og da må skoler og barnehager følge på. Det er helt uforståelig at de kan gå imot dette. Vi får vondt når vi ser hvordan byrådet tråkker på alle frivillige som har stått på her.

I tillegg spøker det også for Holtet videregående skole som skal være ferdig som ny barneskole i 2027.

La oss alle håpe at folk stemmer inn nytt byråd til høsten, så vi kan innvilge lånegarantien med et flertall.

Det er en skam hvordan byen vår opplever det ene sløseriet etter det andre.