Du har kanskje stilt deg selv spørsmål om fylkestingsvalget er noe å bry seg med? I så fall er du ikke alene! Hva som skjer i fylkeskommunen kan nok oppleves som uinteressant eller fjernt fra hverdagen. Vi i Folkets Parti ber deg likevel bruke stemmeretten, fordi fylkestinget tar avgjørelser som har stor betydning for deg og de vel 640 000 innbyggerne i Vestland. Da trengs det noen som har begge bena på bakken. Noen som kan stille helt nødvendige spørsmål til dem som styrer og steller. Den rollen har vi hatt siden vi for snart fire år siden ble valgt inn i fylkestinget som Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. Vårt mål er at vanlige folk skal ha råd til å bo og leve i alle kommuner i Vestland. Folkets Parti stiller derfor ved dette valget flere, helt nødvendige, spørsmål som har stor betydning både for vår private økonomi og livskvalitet.

Artikkelen fortsetter under.

Se hvem som skal stille de kritiske spørsmålene fremover

Skal bilistene fortsatt måtte betale bompenger for å finansiere veier, bybane og annen kollektivtrafikk? Skal det bygges Bybane til Åsane som innebærer kraftig økning i bompengene? Skal det offentlige fortsette med kostbare, symbolske og ofte helt latterlige klimatiltak? Skal naturen i Vestland bli ødelagt av vindturbiner?

Folkets Parti svarer et klart NEI på alle disse spørsmålene. I tillegg er vi her for deg, som mener skattepengene skal benyttes til gode tjenester for oss som bor i Vestland! Førstekandidaten Nils Haugland er spesielt opptatt av det. Både by og distrikt skal være gode steder å bo og leve i. Vårt nye valgprogram 2023-2027 viser hvordan fylkeskommunen kan drives og utvikles på en måte som folk med helt vanlig økonomi kan ha råd til.

Artikkelen fortsetter under.

Fullstendig kandidatliste

 1. Nils Haugland
 2. Bjørn Visnes
 3. Stian Harborg Skare
 4. Odd Erik Lind
 5. Annette Rolland
 6. Christine Carter
 7. Bjarne Karsten Bergesen
 8. Ulv Tore Skaar
 9. Per Garen
 10. Christian Rolland
 11. Christoffer Vollan
 12. Jørgen-André Rødland
 13. Einar Hadler Jacobsen
 14. Stein Ove Hansen
 15. Cesilie Tveit
 16. Vemund Grimstad
 17. Knut Olav Straume
 18. Nils Johan Rolland
 19. Elisa-Beth Tveitnes
 20. Gunnar Rolland
 21. Karianne Skårnes Vågenes
 22. Cato Siljander

Klikk her for en snarvei til Vestland lokalside og se hvem som representerer Folkets Parti i fylkestinget i dag!