Miljøløftet i Bergen har gitt tydelige signaler om at det ikke vil være tilstrekkelig finansiering til å bygge Bybanen til Åsane uten å øke bompengene. Trist, men godt å lese at noen endelig innrømmer det høyt. Spesielt når de største partiene A og H messer om at bompengetaket er nådd. Folkets Parti takker selvfølgelig nei til Åsanebanen nettopp på grunn av bompengeinnkreving. Selv om bomtakstene justeres årlig, i tillegg til å øke, vil dagens inntekter fra bomringen ikke være tilstrekkelige til å dekke kostnadene for prosjektet. Særlig med tanke på den økende andelen elbiler i bomringen sammenlignet med fossile biler. I det minste har MDG og SV på at de vil skru opp bomtakstene til værs. Bergen med sin hovedstad-holdning er blitt en elbil-hovedstad, men det har sin pris. Skulle det vært opp til oss, ville alle kjøretøysgrupper uansett drivstoff betalt like lite og aller helst null!

Våre nåværende partitopper i Bergen, Tore Landmark og Cesilie Tveit, sier det er uaktuelt å øke bompengene til fordel for Bybanen.

Artikkelen fortsetter under.

Dette er problem-regnestykket

For å møte finansieringsbehovet har Miljøløftet presentert to alternative scenarier. Det ene innebærer en økning i elbiltaksten til 70 prosent av fossiltaksten, som ville doble inntektene til 8,5 milliarder kroner. Det andre scenariet innebærer en gjennomsnittstakst på 14,5 kroner per passering, som ville gi 10,5 milliarder kroner til prosjektet. Disse beløpene utgjør imidlertid mindre enn halvparten av de estimerte 23 milliarder kronene som er nødvendig for å realisere hele Bybanen til Åsane-prosjektet, inkludert andre veioppgraderinger og forlenget Fløyfjellstunnel. Selv en 70 prosent statlig finansiering kan bli for lite til at bomtakstene holdes urørt.

Du har kanskje et boliglån? Uansett, så kjenner du gjerne til at lån må betales ned, ofte innen en gitt frist. Bergens bompengegjeld fungerer ganske likt, og det må betales ned innen 14 år. Se for deg at du har kjøpt et hus som du akkurat klarer å betale for, uten å gå personlig konkurs. Også kan du se for deg at du på toppen av kjøper to boligblokker, noen hoteller, et sykehus, en flyplass og et titalls hytter. Høres sprøtt ut, ikke sant? Vel Bergen kommune, eller kanskje (dessverre) særlig noen partier, handler slik med viten om at bilister drukner i bompenger fra før. Som er gjelden for Bybaneskinnene til Flesland og til Fyllingsdalen. Hvilken bank ville godtatt at en privat person tar opp nye lån uten å betale ned gamle først? Sannsynligvis ingen.

Artikkelen fortsetter under.

Løsningen for bilister og for Åsane

For ordens skyld vil vi i Folkets Parti påpeke at vi har en løsning for hvordan offentlig infrastruktur kan finansieres. En vei vekk fra bompenger kan være Infrastrukturfondet, som nåværende regjering har lagt ned tidligere i år. Infrastrukturfondet kan bli gjennopprettet og få midler fra Oljefondets avkastninger, altså renteinntekter. Disse pengene alene kunne ha erstattet bompengesystemet. Vi var også imot Bybanen til Fyllingsdalen på grunn av finansieringen. Bare slik at det er tydelig at det er ikke noe med Åsane, tvert imot er det Åsane sin tur! Folkets Parti vil ha Ringvei Øst, med første prioritet av ny Nordhordlandstunnel Vågsbotn-Klauvaneset. Vi vil ha trygge skoleveier i Åsane, og trivelige områder for tur og samvær (eksempelvis forvandling av C-tomten). I denne artikkelen kan du lese mer om Folkets Parti sine mål for Åsane. Folkets Parti stiller til kommunevalget 2023-2027 og vil fortsette kampen mot bompenger!

Nyttige nyhetsartikler som kildrer ovennevnt informasjon:

Bergnsavisen 22.06.2023

Bergensavisen 23.06.2023