Har Åsane blitt glemt nok? Hvem skal passe på «Ingenmannsland»? Når blir 15 dødsfall nok? Med en bitter smak i munnen og fullstendig skuffelse leser vi om bortforklaringer på at Vestlandets viktigste veiprosjekt må legges på is i 7 år til. Bergens egen Ap og Vestlandets egen Sp klarer ikke å påberope seg støtte fra egen Regjering eller egen Samferdselsminister. Er ikke det fullstendig absurd?

Ringvei Øst har vært et betent, etterlengtet og omdiskutert tema. Våre representanter har protestert sammen med lokalinnbyggere på Hylkje, tatt til ordet, stemt for prosjektet, lest tusenvis av sider, til og med opplevd trusler. Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) var på besøk på Hylkje den 08.03.2021. og fikk se trafikkmengden under selve rushtiden. Likevel kunne ikke Nygård komme med noen betryggende ord eller positive lovnader. Våre representanter Christian Rolland og Tore Landmark var tilstede under besøket, og sto igjen fylt med frustrasjon.

Besøket endte med at Nygård sa seg villig til å vurdere rekkefølgen og prioriteringslisten for veiprosjekter.

«Denne talen har jeg hørt før»,- sa Christian, med et hint til tidligere ministre som også har sovet på jobb.

Artikkelen fortsetter under.

Samferdselsminister Nygård i midten, omringet av lokale aksjonister på Hylkje.

Involverte parter, deriblant Byrådspartiene og Statens Vegvesen, drar tauene i motsatte retninger til midten sprekker. Synd ikke er en tvekamp i underholdningsprogrammet Farmen, tvert imot snakker vi her om 27.000 kjøretøy i døgnet, livssikkerhet, inntekter, byutvikling og miljøgevinst. Likevel blir Ringvei Øst nedprioritert igjen. Det er verdt å nevne at lokalbefolkningen på Hylkje har aksjonert for ny vei siden 1980′-tallet. Uten oppgradert vei forblir lokalbefolkningen bondefanget, og en av Vestlandets trafikale hovedpulsåre forblir livsfarlig.

«Uten Bybanen til Åsane blir det ingen Ringvei Øst»

Hvor mange trusler fikk ikke vi høre under Bybane-saken? Uten Bybanen til Åsane kommer ei heller Ringvei Øst, truet Bybanetilhengerne. Nå ser det ut som at det førstnevnte ble holdt for gissel som likevel forsvant. Bybanen til Åsane ble vedtatt, noe som tydelig ikke hjalp. Vi har fått minimalt med nye veier i vår region de siste årene, om vi ikke skal regne med bompengefinansierte Hjellestadvegen, som aldri ser ut til å bli ferdig. 

Artikkelen fortsetter under.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 162276988_147050793978351_4720149396751865693_n-1-1-edited-scaled.jpg

Byrådet i Bergen, med et lite miljøparti ved rattet dikterer at færre biler er det optimale. Med Ringvei Øst ville vi fått færre kilometer kjørt per innbygger. En ny og trygg ringvei med mye miljøgevinst for flere bydeler, det har Bergen for lengst fortjent. Likevel blir Norges andre største by holdt for narr. Et nei til Ringvei Øst er faktisk et nei til miljø, arbeidskraft og befolkningsvekst, og det overser byrådet.  

Å prioritere en ÅDT på ca. 3000 kjøretøy over ferjestrekningen Halhjem-Sandvikvåg er i helt feilslått når ca. 9 ganger så mange kjøretøy må døgnet rundt passere nord for Vågsbotn. På en vei som er skrekkelig lite egnet for den type belastning. Bergenserne er ikke forrige århundrets bondeknoller, ikke hold oss for narr. Vi oppfordrer på det sterkeste at byens styrende makt går i en seriøs dialog med Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet for å fremskynde Nordhordalandstunnelen og Ringvei Øst. Vanlige folk i Vest er viktige nok til at folkevalgte bør klare å få fart på veiene.  

Vi i Folkets Parti i Bergen skal bruke våre stemmer til å jobbe for en raskest mulig igangsettelse av Ringvei Øst!

Artikkelen fortsetter under.

Bannere til Christian langs gamle E39 på Hylkje: Trygg vei nå! – Tunnel nå! – 15 dødsfall er nok!

Oppdatering 2023

Nå rett før nytt kommunevalg er Ringvei Øst fortsatt svært usikkert prosjekt for de fleste partier som velger å prioritere Bybanen til Åsane fremfor alt annet. Det er kun Folkets Parti og Senterpartiet som har satt Ringvei Øst øverst på prioriteringslisten, mens Høyre har feiget ut og ikke vil opplyse om sine prioriteringer. Når vi vet hvem som sitter i regjeringen nå, og som likevel ikke mener at ny E39 er viktig nok, har Åsane kun ett reelt alternativ. Nemlig Folkets Parti. Vi vil aldri glemme «Ingenmannsland»!