Forside Program Oslo FP valg 2023

Har du ikke tid til å lese hele programmet? Her er en oppsummering:

NEI TIL BOMPENGER. Stat og kommune skal stå for infrastruktur. Bedre veinett vil minske trykket i nabolagene. Veiene våre skal vedlikeholdes og vaskes oftere.

JA TIL BILLIGERE MÅNEDSKORT. Det skal være enkelt og billig å bruke kollektiv. Gratis for pensjonister, og 80 % avslag til studenter. Oslo sentrum skal være for alle.

ØKONOMI DU KAN LEVE AV. Boligskatt og kommunale avgifter rammer stadig flere, også mange i leiligheter. Stopp boligskatt, unødvendige avgiftsøkninger, klimatiltak uten effekt. Vi vil ha en by med lavere skatter.

OMSORG ER EN MENNESKERETT. Vi skal skape forutsigbare rammer og trygghet innen helse og omsorg. Helsehus skal ha en standard som er de eldre verdig. Vi sier ja til fritt brukervalg. Vi vil ha økt pensjon, og heve grunnbeløpet til 150.000,-.

JA TIL GRATIS PARKERING, Ja til gratis innfartsparkering. Stopp Beboerparkeringen. Oslo mangler 8000 betalte plasser. FP vil tilbakeføre parkeringsplasser.

JA TIL NÆRINGSLIV OG HANDEL. Kommunen har rasert helse- og omsorgstilbud bygget av innovative kvinner og menn. De har gjort det vanskelig å drive handel i sentrum. Vi må lytte til de som skaper og opprettholder arbeidsplasser.

STRØMMEN ER VÅR. Vår velferd er bygget på lave energipriser. Slik skal det fortsette å være. Vi vil ha makspris 50 øre, og jobbe for strukturelle endringer. Det norske kraftsystemet skal etter loven dempe usikkerhet, gi forutsigbarhet og lav risiko.

JA TIL BIL, BÅT, OG MC. Du skal ha rett til å ta egne valg  i eget liv. Du vet hva som er best i din hverdag. For FP er din frihet viktig. Vi vil bevare båtplassene til båtfolket.