De siste 8 årene har avgifter blitt mye høyere enn før og eiendomsskatt er innført, og mange får stadig overraskende høye regninger. Vi i Folkets Parti er kjent med boligeiere som har måttet ta opp lån for å betale eiendomsskatten, og vi vet også om de som har måtte flytte. Dette gjelder gjerne familier med moderate inntekter, pensjonister og uføre som eier en bolig. Oslo Kommune forteller oss at for 2022 alene ble 62 boliger begjært tvangssolgt.

Eiendomsskatt alvorlig byrde for mange familier.

For noen blir det en kamp for å beholde familien hjem. I bystyret har vi i Folkets Parti fått innsyn i menneskelig side som berører oss dypt – historier om mennesker som står i fare for å miste huset sitt på grunn av økende kostnader.

Innkrevingsetaten i Oslo fører ikke statistikk over privatpersoners økonomiske situasjon. Men vi har fått innsyn i tall om antall søknader om betalingsutsettelse som ble mottatt i 2022. Totalt 135 søknader om betalingsutsettelse/delbetaling knyttet til kommunale avgifter ble registrert. Årsakene bak disse søknadene er ulike; noen har klaget på feil i fakturaene, andre er dødsbo. Men noen befinner seg rett og slett i en svært vanskelig økonomisk situasjon. 

Minst 1000 boligeiere sliter

Bak hvert tall og statistikk er det et menneske. Av de 89 660 boligene som må betale eiendomsskatt i 2022, var det 1138 eiendommer med utestående eiendomsskatt ved starten av 2023. 

Blant de som søkte betalingsutsettelse var det de som bare kunne klare å betjene eiendomsskatt, de som kun hadde kommunale avgifter å hanskes med, og de som hadde problemer med begge. Det er enkeltpersoner og det er familier.

Alvorlige inkassosaker øker.

En bekymringsfull trend er økningen i antall inkassosaker som er overført til tvangsinnfordring fra 2022 til 2023. Tallene viser flere familier er i en desperat situasjon hvor de står i fare for å miste hjemmet sitt på grunn av ubetalte kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt.

62 begjæringer om tvangssalg

En av de mest hjerteskjærende realitetene er tvangssalg av familiens bolig. Totalt 62 begjæringer om tvangssalg ble sendt på grunn av manglende betaling av kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt. 

Søknader om ettergivelse fungere ikke.

Eiendomsskatteloven §28 om ettergivelse åpner for at kommunen kan redusere eller ettergi eiendomsskatten i enkelte tilfeller. Men selv om det finnes et regelverk, er det ingen garanti for at alle som trenger hjelp, får den. I 2022 mottok Innkrevingsetaten bare seks søknader om ettergivelse/nedsettelse av eiendomsskatten, og bare to av disse fikk delvis nedsettelse.

Vi skal senke skatter og avgifter, og ønsker hverken Raymond eller MDG

Folkets Parti vil drastisk redusere både avgifter og skatter i Oslo, og familier vil få en bedre privatøkonomi hvis vi får gjennomslag. Bort med bompenger, gratis beboerparkering og bort med eiendomsskatt. Det krever at vi er mange nok som kommer inn, og får makt til å være partiet på vippen. Vi ønsker å fjerne Raymond som byråd, og vi vil være en garantist mot at MDG får makt.

Historiene bak tallene er mennesker som kjemper mot tøffe omstendigheter – sykdom, økonomiske vanskeligheter – alt som kan true deres evne til å betale. Vi trenger empati og forståelse, ikke mer skatter og avgifter. Nå må det ryddes opp.

—- 

Kilde er spørsmål Folkets Parti har stilt og fått besvart fra byrådet i Oslo.