Etter en anspent måned med mange spørsmålstegn og følelser rundt barnevernet samt byens makttopp, var det duket for bystyremøte med variert saksbehandling. Våre åtte folkevalgte fikk påvirke alt fra boklov til sykehjemskjøkken, fra bosetning av ukrainske flyktninger til etablering av Veteranskipshavn, og en rekke byggesaker. Ofte ligner bystyremøter på berg-og-dal-baner, fylt av skuffelser og gleder. Oktobermøte var ingen unntak. Her kan du lese om våre bidrag!

Prestisjetung turvei

Løvstien, et turprosjekt som har doblet prislappen de siste årene. Broen er vanskelig å bygge, men etter flere anbudsrunder er entreprenør valg. Prisen har steget fra ca. 40 til 118 millioner kroner. I bystyremøtet ble folkevalgte bedt om å godkjenne deler av prisstingingen. Dette mens vi blir daglig minnet på økonomisk trange tider og kommunens ønske om å spare midler generelt. Hvorfor da ikke utsette denne broen? Hvis valget står mellom å utsette en turvei og å kutte ned produksjonen på sykehjemskjøkken, eller spare strøm (temperatur) på skolene, så er valget enkelt, eller? En turvei langs et fjell som kryr av turstier, er i våre øyne ikke en prioritet i disse dager. Midlene kan med fordel omdisponeres. Alt tross alt er det snakk om våre egne skattepenger. Her foreslo vi, med Cesilie i spissen, å legge utbyggingen på is inntil økonomien bedrer seg. Dessverre fikk ikke forslaget flertall.

Artikkelen fortsetter under.

Portrettbilde tatt av fotograf Veronika Stuksrud.

Ensomhet og psykisk helse hos våre eldre

Bystyremøte startet som en god fotballkamp, med flere scoringer tidlig. I august dro Ronny, Stian og Cesilie på studietur til København. Det inkluderte besøk av flere offentlige institusjoner, altså både skoler, eldrehjem og lokale maktorganer. Fulle av inspirasjon returnerte trioen til Bergenssaker. Ronny kom hjem med fascinasjon for danske eldrehjem. Inntrykkene ble umiddelbart integrert i saken om ensomhet og psykisk helse hos eldre. Ronny ble overbevist om at økt trivsel kan gi bedre helse i både fysisk og psykisk form. Å få syke- og omsorgshjem med åpne kafeer og tilgjengelige møteplasser for fastboende og gjestene, kan gjøre godt. Våre eldre skal ikke bo i et akvarium uten sosiale attraksjoner. Ronny fikk etterlengtet flertall for disse innspillene:

1. «Bystyret anerkjenner viktigheten av tilgjengelighet og sosiale attraksjoner i nærområdene der eldre bor og oppholder seg, eksempelvis eldresentre som knutepunkt med innbydende inne- og uteområder.» 

2. «Bystyret ønsker å tilstrebe at flere av attraksjoner på syke- og omsorgshjem, slik som kafeer og lignende, bør være åpne for publikum.» 

Artikkelen fortsetter under.

Portrettbildene tatt av fotograf Veronika Stuksrud.

Fra eldre til yngre-

Vi stopper dog ikke der, under bystyremøtet fikk vi fremhevet tematikken i flere viktige saker. Torunn er sterkt engasjert i unges psykiske helse, og har derfor laget innspillet: «Bystyret er bekymret for at barn med psykiske utfordringer øker i antall, og ber kommunen gjøre alt som kan gjøres for å sikre alle den hjelpen de trenger.» Denne ble godt tatt imot, og med god hjelp fra kollega i MDG ble merknaden utvidet og presisert. Torunn presenterte dermed dette for bystyret (og fikk enstemmig flertall!):

«Bystyret er bekymret for at barn med psykiske utfordringer øker i antall, og ber kommunen styrke både egen innsats på feltet, samt samarbeide tett med spesialisthelsetjenesten for å i størst mulig grad sikre barn og unge med slike utfordringer nødvendig helsehjelp». Saken dreiet seg om statusmelding for samhandling med spesialisthelsetjenesten 2021. Forresten foreslo Torunn også at offentlige tjenesteytere skal kunne ta en digital samtale med brukere i tilfeller der det er gunstig. Da istedenfor fysisk oppmøte og ulempene det til tider medbringer. Flertallet i bystyret stilte seg dessverre ikke bak forslaget.

.

Piggdekkgebyr, fyringsforbud og luftkvalitet

Luftkvaliteten i Bergen er god, faktisk Europas femte beste. Tilstandene som har herjet i Bergensdalen, med smoglokk over, kan vi heldigvis glemme. Vi ser derfor kritisk gjennom luftrapporter og Miljøløftet, der unødvendige tiltak i luftkvalitetens navn begrenser innbyggere. Selvsagt gjelder dette bil, men også ildsteder i hjemmet. Bergen kommune ser ut til å snu i fyringsforbudet, det er vi svært glad for. Christian har lenge påpekt at det forbudet har et løst fundament og tvinger innbyggere inn i dyre utskiftninger av ildsteder. Luften påvirkes minimalt, men hverdagen til folk blir utfordrende. For å ikke snakke om strømpriskrisen. Skroting av fyringsforbud kommer vi til å støtte helhjertet!

Videre ber vi om at piggdekkgebyr skrotes. Ingen har telt andelen piggdekk i Bergen siden 2019, og allerede da var andelen nesten 90% i Bergen, i følge Statens Vegvesen https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/flere-kjorer-piggfritt/. Ingen myndighet har lyst på ansvaret, og målet om 90% er nådd. Derfor foreslo vi: «Bystyret ber om å ikke videreføre piggdekkgebyr ettersom telling av disse ikke lenger blir foretatt og ønsket andel av piggfrie dekk er oppnådd.» Forslaget ble dessverre nedstemt, men vi gir oss ikke der.

Miljøløftets rapport nevner at det arbeides med å reversere bompengeforliket, til vår store skuffelse. Det håper vi å få stanset! Her er vi sikre på at reverseringen av el-bil fordelene og skroting av forlik kommer som et desperat forsøk på å samle inn midler til nedbetaling av Bybanen. Både eksiterende gjeld og den nye strekningen til Fyllingsdalen. Usmakelig!

Artikkelen fortsetter under.

Portrettbildene tatt av fotograf Veronika Stuksrud.

Gratis buss i sentrum og vannkvalitet i bydelene

Både Cesilie og Ronny fikk hvert sitt representantforslag forhandlet og behandlet. Cesilie hatt et stort engasjement for å igangsette en gratis buss i Bergen sentrum, slike som fantes tidligere. Bussene kan gå i sløyfe, den gang gikk de sentralt og mellom ulike parkeringshus. I dag er parkeringssituasjonen svært annerledes, med stadig flere begrensninger og stadig færre parkeringsplasser. Dermed kan en slik buss være til stor nytte. Vi må huske at ikke alle kan gå eller sykle. Enkle, elektriske busser i konstant omløp kunne dermed vært til hjelp for reisende og for næringen. Denne nytten så dessverre ikke bystyrets flertall.

Ronny derimot har vært opptatt av vannkvalitet og målinger av lokale ferskvann. Han er en tilhenger av friluft og folkehelse, med et ønske om svømmedyktige barn og voksne. Bading kan være en kortreist aktivitet, og badesesongen varer lengre i ferskvann grunnet mildere temperatur. Sjøvann er vanlig å måle, men ferkvann blant nabolag blir oftere glemt. I kommunen måles selvsagt noen av vannene, men på langt nær de fleste. Nærheten til bebyggelse er en fordel og en ulempe, ettersom nettopp avløpssystemer er like ved. Derfor kan det være gunstig for folk å vite hvordan vannet i deres nærområde er. Vi må takke disse to, Cesilie og Ronny, for engasjementet, men forslagene gikk dessverre ikke gjennom.

Fotograf Veronika Stuksrud.

Vi ser frem til neste møte, og i mellomtiden skal vi jobbe grundig med et alternativt og bedre budsjett for Bergen!