Når vi som bor i Bergen blir fortalt om noe vi ikke tror på eller blir presentert for noe som virker helt sprøtt, reagerer vi gjerne med kommentaren «Er du ikke riktig klok?». I politikken er det Folkets Parti som stiller spørsmålene de andre partiene enten ikke tør, eller ikke vil stille. Vi kom inn i bystyret for fire år siden som Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB). Ved at 16,7 prosent ga oss sin stemme, har våre representanter kunnet stille de ofte ubehagelige spørsmålene om mange ulike saker kommunen har ansvar for. Dessverre er altfor mye av det som blir foreslått og vedtatt i Bergen ikke riktig klokt.

Vi sier tydelig i fra om at det er mer enn:

  • NOK innkreving av bompenger
  • NOK bygging av bybane
  • NOK sløsing på sykkelveier
  • NOK fortetting
  • NOK offentlige kulturbygg i sentrum
  • NOK symbolske klimatiltak som ikke funker

Vårt mål er at Bergen skal være en by vanlige folk har råd til å bo og leve i. Folkets Parti stiller derfor ved dette valget flere helt nødvendige spørsmål som har stor betydning for din og min økonomi.

Artikkelen fortsetter under

NOK Bompenger?

Folkets Parti tar kampen for deg som trenger bil i hverdagen og ikke lenger vil bli flådd! Skal bilistene fortsatt måtte betale bompenger for å finansiere veier, bybane og annen kollektivtrafikk? Bilen gjør det mulig å ta hele landet i bruk, og er en viktig del av vår beredskap og kritiske infrastruktur. Miljøproblemer reduseres ved at stadig fl ere biler er utslippsfrie. Friheten til å kunne velge hvor man vil bo og arbeide er i stor grad avhengig av bilen. Bilen reduserer reisetid for mange og lar oss eie vår egen tid og vår egen hverdag. Folkets Parti sier JA til bilen.


Med bompenger har politikerne funnet en kreativ løsning for å få gjennomført store investeringer, men uten omtanke for den totale belastningen for folk. Bompenger er usosialt fordi folk med lave og middels inntekter rammes hardest, og begrenser deres handlefrihet. Finansieringen er dessuten ikke bærekraftig, for når man oppnår målet om mindre biltrafikk reduseres også inntektene. Da må takstene økes igjen og igjen. Folkets Parti vil først fjerne den ytre bomringen i Bergen, og deretter resten av bommene. Veiprising er vi helt imot. Folkets Parti ønsker å videreføre og styrke det statlige infrastrukturfondet, som ble opprettet i 2013. Formålet er varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur. Avkastningen av dette fondet skal finansiere nye veier uten bompenger, samtbidra til fjerning av bompenger på eksisterende veier. Vi er motstander av at kollektive trafikktilbud blir finansiert av bilistene.

Artikkelen fortsetter under

Viktige NOK?

Mens det knives om hvilket parti som er mest miljøvennlig, eller hvilket parti som klarer å kjøpe opp eller selge flest barnehager, ser vi at mennesker og omsorg blir tilsidesatt. Folkets Parti er alternativet for deg som mener skattepengene skal benyttes til gode tjenester for oss bergensere, først og fremst for barn og for eldre som trenger god pleie og omsorg. Vårt program vil at Bergen skal utvikles og drives på en måte som også alle med helt vanlig økonomi kan leve i.

Folkets Parti mener at BPA ordningen må styrkes. Spesielt ønsker vi å redusere egenandel på hjemmetjenester for brukere av BPA. Vi ønsker også å justere restriksjoner på det å reise utenfor
hjemkommunen med assistanse. Bergen skal være en god by å bo i for innbyggere i alle aldre. Når vi blir eldre endres ønsker og behov for å kunne leve gode liv, og Folkets Parti mener du skal ha frihet til å velge. Barnevernet må styrkes med mer kompetanse og ressurser, bedre oppfølgingsrutiner, lyd- og videoopptak av møter, følgeperson i møter og bedre ledelsesstrukturer. Frivillig innsats innen idrett, kultur og humanitært arbeid må oppmuntres med økt økonomisk støtte og med mulighet for fritak for transport- og parkeringsutgifter.

Dette er bare en knippe eksempler fra våre viktige forslag. Helhetlig program med kapitler om blant annet byutvikling, opplæring, naturforvaltning, energi, kultur og arbeid finner du her: https://issuu.com/gunnar18/docs/fp_program_23_issuu?fr=sMDhkNjM2NTYxOQ&fbclid=IwAR1lAsduxk4WO0B7vEFF-9mzwLeP1eaJ9tamTMkmCLJE0VN8Qh-98FwUTUw