Beboerparkering i Oslo

Mange spør hva Folkets Parti mener om beboerparkering? Vi er sterkt mot dagens løsning.

Vi skal fjerne beboerparkering der det ikke behøves

Noen steder er beboerparkering helt unødvendig og heller ikke ønsket lokalt. Dette gjelder spesielt i flere områder utenfor sentrum. Dette er steder hvor biler kan parkere uten sjenanse og hinder for andre, og hvor det er god plass. Her vil vi å fjerne beboerparkering helt.

Hva med steder hvor beboerparkering trengs?

Det er steder hvor beboerparkering er ønsket lokalt, dette gjelder spesielt noen områder i sentrum. Her ønsker vi gjøre følgende endringer på dagens ordning.

  • Det skal være rimelig. Vi er innstillt på en makspris 300,- i året, slik som før
  • Det skal sikres nok plasser til alle beboere. Det må ikke selges mer plasser enn det man faktisk har, og mangler det plasser, må vi se om det er mulig å øke antallet parkeringsplasser.
  • I stedet for betalparkering 09-20, ønsker vi å redusere 09-16, og gratis i helgene.  
  • Vi må også løse flere problemer: F.eks. må vi ordne at yrkesgrupper som sjåfører og håndtverkere som har varebiler eller lastebiler med hjem kan sikres trygg og god parkering.

Lokale saker hvor bydelere må være med å avgjøre

Dette er en lokal sak for Oslo, lurer du på hva vi mener om parkering i andre byer, les vårt nasjonale program, eller kontakt oss.