Bystyremøte 21.09.2022. Bergensgruppen leverte solid stemmegivning og en god blanding av egne forslag. Disse omfattet blant annet tilfluktsrom, dagsturhytte og bompengefri i helgene. Dessuten var vi medvirkende i et viktig forslag om nullvisjon for overdosedødsfall. I tillegg stiller vi oss kritiske til vedtak fattet av bystyret tidligere, rundt skjenkebevilgning og forbud mot vannscootere, noe som gjenspeiles i forespørsler om lovlighetskontroller. Med andre ord et innholdsrikt møte som alltid, og et ekstra grattis går til Cesilie, Tore, Ronny og Torunn. For både seiere og halv-seiere. Her kan du lese mer om høydepunktene!

Parkeringstillatelse for personer med mage- og tarmsykdommer:

– en halv seier

Begrepet “forflytningshemmede” omfavner egentlig mange flere enn kun dem som tilsynelatende ikke kan gå. Torunn og Ronny hadde et særlig ønske om å rette fokus på tabubelagt mage- og tarmhelse. Å ikke kunne bevege seg en begrenset strekning, kan ha flere årsaker enn det som ligger i føtter eller bein. – «Noen har åpenbart behov for rullestol eller krykker, men hva med dem som er avhengig av bleie?«- spør Torunn.

Vi er kjent med det at samtlige søknader om parkeringstillatelse fra innbyggere som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av kollektivtransport, blir avvist. Det gjelder spesielt folk med mage- og tarmsykdommer som av åpenbare årsaker ikke kan benytte seg av kollektivtransport. Vi må ikke glemme at samfunnet vårt trenger deltakelse fra alle våre innbyggere. Og det må vi tilrettelegge!

«De fleste kan vel relatere til å være dårlig i magen innimellom. Men tenk deg en bestandig matforgiftning. Tenk at du må sitte på bussen mens det går galt, og du kjenner lukten rundt deg, og vet at alle andre kjenner den også», – legger Torunn til. Vi prøvde derfor å foreslå at Bergen kommune utarbeider egen utvidelse av parkeringstillatelsen, eller på andre måter tilrettelegger søknadsprosessen bedre slik at mage- og tarmdiagnoser blir lettere godkjent som gyldige årsaker for parkeringskort. Slik Haugesund og Tysvær kommuner har klart det. Forslaget gikk dessverre ikke gjennom (23/67 stemmer). Et samlet bystyre valgte heller å etterlyse vurdering fra nasjonale myndigheter. Det er da noe, får vi håpe.

I denne prosessen må vi takke LMF (Landsforening Mot Fordøyelsessykdommer) for god hjelp og bidrag!

(Artikkelen fortsetter under)

Torunn Remme. Fotograf Veronika Stuksrud.

Dagsturhytte til Arna:

– gratulerer!

I Bergen er det altså ingen dagsturhytter, og turbebyggelser i Arna bydel er generelt svært lite forlokkende. Ifølge Bergen og Hordaland Turlag finnes det 4 utleiehytter i byfjellene, henholdsvis på
Fløyen, Ulriken, Eidsvåg og Løvstakken. Krohnegården i Fyllingdalen har én overnattingshytte til utleie for barnefamilier i regi av Bergen Kommune. Noen flere tur- og brushytter har Bergen på de sentrale fjellene i kjernen, for Arna sin del er Redningshytten på Gullfjellet det eneste alternativet.

Konseptet dagsturhytte og turbibliotek ble utviklet som et supplement til turmål og utvikling av nynorskinteresse allerede i 2017. Bergen kommune kan med fordel søke om en slik hytte og gjerne plassere den i en bydel som mangler turattraksjoner- slik som Arna. Dagsturhytter kan tilby ly og motivere flere til å komme i aktivitet, noe som er en fordel for folkehelsen, og ikke minst det sosiale samværet samt lesegleden. Arna bydel bør utvikles med flere innbydende turmål og fasiliteter som dyrker god turinteressen. En stor seier for oss, for Tore personlig og for Arna bydel spesielt at disse forslagene ble enstemmig vedtatt:

1. Bystyret ber om at Bergen kommune innarbeider dagsturhytte/turbibliotek i Arna bydel
som en investering i kommunens budsjettarbeid for 2023 og oppretter en dialog med
nødvendige parter for å sikre midler til en slik hytte.

2. Bystyret ber Byrådet starte arbeidet med å finne egnet plass til en dagsturhytte i Arna bydel, med mål om å etablere en slik dagsturhytte/turbibliotek i løpet av 2023.

(Artikkelen fortsetter under)

Tore Landmark. Fotograf Veronika Stuksrud.

Helgefri fra bompenger:

– kondolerer!

Bompenger kreves inn hele døgnet, hver dag. Men alle dager er ikke like, og med det bakteppet ønsket Ronny å gjøre endringer i innkrevingen av bompenger i ytre bomring. Mange aktiviteter skjer i helgene mellom kl 08-20. Flere kjenner seg sikkert igjen i idrettsaktiviteter, helgehandel og besøk av kjente og kjære i helgene. Innføringen av ytre bomring ble en stor belastning på disse hverdagsaktivitetene. Du betaler altså for en hver bevegelse. Enten du vil kjøre barn til en idrettshall i motsatt ende av byen, til og med i nabokommunen kanskje, eller hvis du vil besøke en senior på et eldrehjem. Bompenger tilspisser seg kraftig som en usosial ekstraskatt, som rammer tilfeldig. Hvorfor ikke stanse bompengeinnkrevingen mellom kl. 08-20 i helgene? Dette ser vi mange gevinster med, og foreslo i bystyret.

Et solid flertall valgte å avvise forslaget. Det er svært trist, men likevel ikke uventet. Her serverte Ronny de etablerte, store partiene en gylden mulighet til å vise at de ikke er likegyldige overfor innbyggernes økonomi. Det dessertfatet klarte partiene å sende i retur med glans. Vi blir gang på gang vist at flesteparten ikke bryr seg, og det kondolerer vi bilistene med.

(Artikkelen fortsetter under)

Ronny Grønsdal. Fotograf Veronika Stuksrud.

Tilfluktsrom i Bergen:

– løftet opp

Overgrep mot Ukraina har gjort oss oppmerksom på egen beredskap. Tilgang til tilfluktsrom har vært en bekymring blant Bergensere generelt. Tilfluktsrommene skal være klare til å ta i bruk i løpet av 72 timer etter varsel. Kommunene står som ansvarlige eiere av tilfluktsrommene i forhold til vedlikehold. I følge Bergen kommune sine sider har byen 24 offentlige tilfluktsrom som skal verne befolkningen. Cesilie har en sterk interesse for beredskap, og har det siste halvåret engasjert seg i hvor beredt byen er og hvordan vi tar imot flyktningene fra Ukraina.

Vi er tilhengere av å være føre-var, og har derfor støttet Cesilie i hennes representantforslag som løfter frem interessen vedrørende status blant, og behov for, tilfluktsrom. Det kan være aktuelt med både flere tilfluktsrom, samt bedre opplysning om de eksisterende- offentlige så vel som private.

Vi nøyer oss stort med et enstemmig vedtak på forslaget nr. 1 fra Cesilie: «Bystyret ber byrådet fremlegge en oversikt som forteller status på offentlige tilfluktsrommene og om de er klar til bruk innen 72 timer, som er et krav iht. Bergen Kommune sin hjemneside.»

(Artikkelen fortsetter under)

Cesilie Tveit. Fotograt Veronika Stuksrud.

Nullvisjon for overdosedødsfall:

– på høy tid

Her har vi, med Ronny i spissen, vært medvirkende i en bred tverpolitisk enighet. Norge ligger i en topp som vi burde være lite stolt av, nemlig i antall overdoser. Vi er kun slått av noen få land, inkludert Sverige, men har ellers holdt plassen på Europatoppen over tid. Dødsårsaksregisteret viser 324 narkotikautløste dødsfall i Norge i 2020, hvert eneste ett er ett for mye. Dette er selvfølgelig noe som ikke kan fortsette. Selv kommenterer Ronny om den enstemmige saken:

-«Dette er godt, det er så godt å få på plass en nullvisjon for overdoser i Bergen. Nå har vi hatt nullvisjon for drepte i trafikken, og det virker- tallene har gått nedover. Jeg håper og tror at nullvisjonen vil gjøre det samme for overdosedødsfall. Som det står å lese i forslaget, så har vi masse planer og vedtak på dette området, men det å sy dem sammen med en visjon, er et stort mål. Det gir en helt ny dimensjon.»

Ronny Grønsdal. Fotograf Veronika Stuksrud.

Her kan du lese om hele bystyrerunden, og klikke deg innom sakene for å se forløpet og utfallet: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/375606/mote/4080788