Øyvind Sægrov, Inger Lise Palacios, Roy Godiksen og Britt Fossum. Artikkelen er tidligere publisert i Groruddalen avis.

Protestparti med erfaring og mye mer å vise til

Da Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger) stilte til valg 2019, endte de opp med å få inn fire representanter i bystyret. Siden den gang har protestpartiet fått mer politikk å vise til.

Det er ikke til å stikke under stol at bompenger fortsatt står sentralt i partipolitikken. Både bystyrekandidatene og bydelskandidatene er helt tydelige på at bompengene bør fjernes. Så hvordan vil de så finansiere veiene og kollektivtransporten som i dag dekkes av bompenger?

– Det er et infrastrukturfond. I 2021 var avkastningene på to milliarder og 53 millioner kroner, sier andrekandidat Britt Fossum.

Infrastrukturfondet er et statlig investeringsfond der de årlige avkastningene er langt høyere enn inntekten fra bompenger. Det er disse midlene Folkets Parti heller ønsker å benytte seg av enn bompenger.

– De pengene bare står der, raser Britt.

Det mener hun er urettferdig. Særlig når kun en liten prosent av pengene går til veiene. Resten går til sykkelvei og kollektivtransport.

– Vi kan ikke la bilister, som er avhengig av bil for å få hverdagen til å fungere, ta hele den regninga.

Ja til kollektivtrafikk

At Folkets Parti også vil ha billigere kollektivtransport for eldre, uføre og studenter har kanskje ikke alle fått med seg. Førstekandidatene mener imidlertid at det er en viktig prioritering.

– Å få flere over på kollektivtransport er bare et pluss. Da blir det mye bedre plass og mer trafikksikkert. Det vi foreslår er at uføre og eldre skal kunne reise gratis og at studenter skal få 80 prosent billigere månedskort, oppsummerer andrekandidaten.

Samtidig mener Folkets Parti at det må være plass til dem som ikke har andre alternativer enn å kjøre bil, enten det er håndverkere eller familier med fulle timeplaner om ettermiddagen.

– Prøv selv å ta med en hockeybag på bussen, kommenterer Roy Godiksen, førstekandidat i Bydel Alna.

Behov for ungdomstilbud

Men hva kan Folkets Parti gjøre for dem som ikke kan kjøre bil, fordi de er under 18 år? Britt Fossum peker på tre punkter:

– Vi må ha flere lærere, både på vanlige skoler og friskoler, nok idrettsanlegg og flere ungdomstilbud.

– Ungdomsklubber gir ungdom en tilhørighet til et område. Da har de et sted å samles, noe å gjøre og de ender ikke opp i kriminalitet, tilføyer Godiksen.

Akkurat det er en utfordring i Groruddalen som Folkets Parti mener må prioriteres. Det handler om å skape tilhørighet og alternativer for ungdom, slik at de føler seg trygge.

Oppstramming i eldreomsorgen

Eldreomsorgen i Oslo har vært under hardt skyts over lengre tid. Store bekymringer knyttet til driften av helsehusene og avsløringene om hjemmetjenesten har rettet søkelyset mot de utfordringene som vi allerede har, særlig i helsetilbudet til eldre. Å rette opp i det er en prioritering, understreker kandidatene til Folkets Parti.

– Vi må ha nok personell, folk må få bo hjemme så lenge de ønsker og de må få bo sammen med ektefellen sin. Aller helst skal de som får tjenester av hjemmetjenesten kun måtte forholde seg til én eller to personer, sånn at de vet at de er trygge, mener Britt.

– Om man har tidlig demens er det mer betryggende om de har samme person inne hos seg hver gang. Da kan man kanskje bygge opp et slags tillitsforhold seg imellom, sier Godiksen.

– Det «nye» folkepartiet

Folkets Parti har lenge vært synonymt med bompenger. Selv om det fortsatt er en viktig kamp for dem, er de ivrige kandidatene klare på at det er lenge siden Folkets Parti var et ensaks-parti.

– Jeg vil si at vi er det nye folkepartiet, for vi er de eneste som faktisk stiller opp for de vanlige borgerne, sier Britt, og henviser til partiets hjertesaker.

– Vi har mer enn bare bompenger på sakslista.

Disse stiller til valg for Folkets Parti

Bystyret

 1. Cecilie Lyngby (Vestre Aker)
 2. Britt Fossum (Nordstrand)
 3. Leif W. Erichsen (Gamle Oslo)
 4. Anita Celin Nymark (Nordstrand)
 5. Tom Hartvin (Gamle Oslo)
 6. Cecilie Rochstad (Nordstrand)
 7. Bjørn Henning Veseth (Søndre Nordstrand)
 8. Tom Inge Tømte (Østensjø)
 9. Abubaker Ali (Bjerke)
 10. Bjørn Skjellum (Alna)

Bydel Grorud

 1. Yildiz Havanur
 2. Fabian Andres Ortiz
 3. Roger Bråten
 4. Lars Helge H. Trøen
 5. Samaria Hishamal
 6. Masi Sikandari
 7. Laurentiu P. Grigorescu

Bydel Alna

 1. Roy Godiksen 
 2. Bjørn Skjellum 
 3. Yasir Khan
 4. Vidar Granerød
 5. Kim Paulsen
 6. Kristine Grønstad
 7. Gro Skjellum

Bydel Stovner

 1. Inger Lise Palacios
 2. Øyvind Sægrov
 3. Yemane Amanuel
 4. Bahary Dukuray
 5. Maria Lina Narce
 6. Laila M. Amin
 7. Habib Ur-Rahman Manzoor

Folkets Parti stiller ikke med liste i Bydel Bjerke.