Folkets Parti i Bergen har undersøkt hva innbyggere i Åsane mener om Bybanen og busstilbudet gjennom en spørreundersøkelse, gjennomført av Respons Analyse. Og nå har vi fått resultatene!

53 prosent av innbyggerne i Åsane bydel er negative til bygging av Bybane til Åsane med delvis bompenge-finansiering. Det viser en spørreundersøkelse Respons Analyse har utført i mai for Folkets Parti, tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. 37 prosent av de spurte var positive, mens 10 prosent var usikre.

– «Bybane-prosjektet til Åsane er foreløpig beregnet til å koste 21 milliarder kroner. Som for de foregående byggetrinnene skal bilistene ta en stor del av regningen i form av bompenger. Dette har majoriteten av innbyggerne i Åsane fått mer enn nok av, sier gruppeleder Cesilie Tveit. Vi følger folkemeningen og kommer til å stemme nei til hele prosjektet». Dette fastslår lederen av Folkets Parti Bergen, som ved forrige kommunevalg fikk 25 prosent av stemmene i Åsane.

(Artikkelen fortsetter under.)

Busstilbudet mellom Åsane terminal og sentrum er meget godt

49 prosent av innbyggerne i Åsane bydel mener busstilbudet mellom Åsane terminal og Bergen sentrum er svært godt, og 36 prosent synes det er ganske godt. Det viser en spørreundersøkelse Respons Analyse har utført i mai for Folkets Parti, tidligere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

– «Når hele 85 prosent er tilfreds med dagens kollektivtransport, stiller vi spørsmål om hvorfor flertallet i bystyret insisterer på å skulle bruke 21 milliarder kroner på å bygge Bybanen fra sentrum til Åsane. Vi er imot hele prosjektet», sier Cesilie Tveit.

– «Hvis det var slik at mange i Åsane ga uttrykk for at de trenger et nytt tilbud for å reise kollektivt til og fra sentrum, skulle vi ha lyttet til det. Men når åsabuene klarer seg utmerket med buss, er det meningsløst gå i gang med et prosjekt som både vil ødelegge Bryggen og koste bilistene milliarder i bompenger».

(Artikkelen fortsetter under.)

H-velgerne er negative

605 personer over 18 år bosatt i Åsane ble stilt følgende spørsmål av Respons Analyse:

«Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane diskuteres for tiden. Deler av kostnaden til bygging av bybanen skal finansieres med bompenger. Stiller du deg positiv eller negativ til bygging av Bybanen til Åsane med delvis finansiering med bompenger?»

Undersøkelsen viser at det bare blant velgerne til Ap, V, KrF og SV er en overvekt som går inn for bybane-prosjektet delvis finansiert med bompenger. 54 prosent av Høyres velgere i Åsane er negative. – «Men dessverre er det slik at Høyre signaliserer at de nå ikke bare vil stemme for en bane som vil rasere Bryggen, men også fortsette den usosiale innkrevingen av bompenger for å realisere prosjektet», fremholder Tveit.

«Bompengegjelden» øker kraftig

Cesilie viser til at Vestland fylkeskommune, som er byggherre for Bybanen, har opplyst at «bompengegjelden» i Bypakke Bergen ved inngangen til 2023 var 5,5 milliarder kroner (sak 2022/629-148). Dette er beløpet som fortsatt mangler for å dekke kostnadene til bygging av Bybanen til Flesland og Fyllingsdalen samt enkelte veiprosjekter i Bergen. Noe som bilistene skal betale. I dette beløpet er ikke forventet kostnadsøkning på Bybanens byggetrinn 4 (Fyllingsdalen) inkludert.

– «Så vil bompenger til byggetrinn 5 til Åsane komme på toppen. Basert på informasjon fra Vestland fylkeskommune har vi gjort et forsiktig anslag som viser at bompenger vil kunne utgjøre om lag 25 prosent av den totale prosjektkostnaden på 21 milliarder kroner, altså ca. 5,3 milliarder kroner. I tillegg kommer dekning av driftskostnader til bompengeselskapet Ferde og utbytte til eieren, Gjensidige. Dette innebærer at «gjelden» bilistene skal måtte dekke fremover fort kommer opp i over 13 milliarder kroner».  

Ap og H prøver å lure velgerne

Lederen for Folkets Parti i Bergen gir honnør til MDG som ærlig nok sier at bompengesatsene må økes kraftig for å komme i havn med finansieringen av Bybanen til Åsane (BT 09.12.2022). Mens både Ap og Høyre prøver å gi inntrykk av det motsatte.

– «Velgere som ikke vil la seg lure, bør derfor stemme Folkets Parti 11. september», sier Cesilie Tveit.

– «Vi kommer til å kjempe for at bybane-prosjektet til Åsane havner der det hører hjemme – i en skuff!»

Mens de fleste partier forsøker å holde mest mulig liv og penger i Bybanen, vil innbyggere i Åsane først og fremst ha Nordhordlandstunnelen. Det er vi helt enige i, «Ringvei Øst Først»!

(Artikkelen fortsetter under.)

Om undersøkelsen

Undersøkelsen til Respons Analyse ble gjennomført 9. – 15. mai i et representativt utvalg av befolkningen i Åsane over 18 år. 605 personer ble intervjuet, og resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-4 prosentpoeng for hovedsvarene, og større for undergrupper.

Kontaktperson vedr. intervju-undersøkelsen:

Thore G. Olaussen, faglig rådgiver i Respons Analyse                                                    Tlf. 917 31 416

Kontaktperson i Folkets Parti Bergen:

Cesilie Tveit, gruppeleder i bystyret                                                                                   Tlf. 930 03 183