Jo, det bør snart være Åsane sin tur. Åsane sin tur til å slippe store mengder av forbipasserende tungtrafikk rundt og ikke gjennom bydelen! Derfor sier vi i Folkets Parti først og fremst JA til Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen. Den gamle E39 gjennom nordlige Åsane legger til rette for trafikk langt over bæreevne og langt forbi sikkerhetsmessige krav. Bybanen til Åsane slik den er planlagt nå, kommer ikke til å løse utfordringene, den kommer kun til å mate sentrale Åsane med passasjerer til og fra Bergen sentrum. Men hva med resten av Åsane? Eller, ikke «resten» av Åsane, men den faktiske Åsane som er langt større enn området rundt Horisont. Bompengene fra hele Bergen går nå kun til Bybanen, Åsane har betalt for både Flesland og Fyllingsdalen. Bompengetakster blir nødt til å stige hvis kommunen skal få råd til mer Bybane.

Vi i Folkets Parti er svært bekymret for at bilistene må finansiere halvparten av Bybanen til Åsane. Og i det hele tatt finansiere en kollektivløsning som folk på Salhus, Hordvik eller Haukås ikke får brukt. Vi vil stoppe hensynsløs bruk av bompenger og skattepenger for en bane som ikke er verdt det. Den siste prislappen har klatret opp til 21 milliarder kroner. Fra opprinnelig 12, så fra 18 milliarder. Hvor ender sluttsummen? Langs Bybanen til Åsane er det tegnet opp råflott sykkeltrasé til 4 milliarder. Flere eiendommer i Eidsvåg må bli tvangssolgt og jevnet med jorden. Bryggen får plastisk inngrep, med en bane over som risikerer å ruinere verdensarven. Bergen sentrum blir satt i 10 år lang dvale, fordi annleggsperioden blir minst såpass lang. I rådhuset har inngrodde politikere sluttet å lytte til næringen og til innbyggere. Derfor sier vi i Folkets Parti NEI til Bybanen til Åsane!

Alle opplysninger tatt i betraktning, er det på overtid å stille spørsmål: Er Bybanen en fornuftig nok løsning? Er ikke den dyr nok? Hvor dyrt skal det bli for hvermansen? Disse spørsmålene er det vi i Folkets Parti som tør å stille!

Med en stemmeseddel i september har DU muligheten til å påvirke hvordan Bergen og Åsane skal bli!

Og for enda sterkere påvirkningskraft, meld deg inn som medlem! https://www.folketsparti.no/medlem/

Ta kontakt med oss på bergen@folketsparti.no dersom du har innspill eller lurer på noe.

Besøk oss gjerne på Facebook: Folkets Parti Bergen https://www.facebook.com/motbompengerbergen