.1

Nei til bompenger og Ja til bedre veinett

.2

Billigere månedskort • Enkelt og billig å reise kollektivt

.3

stoppe skatter • økonomi du kan leve av

Noen kandidater på listen for Folkets Parti Lillestrøm

Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon. 

Jan Tønnesen i Folkets Parti Lillestrøm

Jan Tønnessen

Førstekandidat til Lillestrøm Kommunestyre. Førstekandidat Akershus Fylkeskommune 

Nestleder Folkets Parti (nasjonalt). Nestleder Lillestrøm

Bilde av Jane Edvardsen i Folkets Parti FP Lillestrøm

Jane Anita Edvardsen

Andrekandidat til Lillestrøm Kommunestyre. Tredjekandidat Akershus Fylkeskommune

Leder for FP Lillestrøm

Hjertesaker for Lillestrøm

Opprydning

Nå må det ryddes opp i Lillestrøm kommune.

Kommunestyret har 7 milliarder kroner til rådighet. Nøkkelen er å bruke disse pengene bedre til kommunens viktigste oppgaver inkludert samferdsel, strøm, utdanning, helse og omsorg, kultur og idrett.

Nei til bompenGer

Vi tar kampen for bilistene! Stat og kommune skal stå for infrastruktur. Bedre veinett vil minske trykket i nabolagene. Veiene våre skal vedlikeholdes og vaskes oftere.

Vi vil ha gratis innfartsparkering og ved sykehus og legevakt. FP Lillestrøm ønsker billigere månedskort. Det skal være gratis for pensjonister og 80 prosent avslag for studenter.

Lillestrøm skal være for alle!


Omsorg

Vi skal skape forutsigbare rammer og trygghet innen helse og omsorg.

Helsehus skal ha en standard som er de eldre verdig. Vi sier ja til fritt brukervalg.

Vi vil ha økt pensjon, og heve grunnbeløpet til 150.000 kroner


Liste Folkets Parti Lillestrøm kommunevalget 2023

Her er Folkets Parti Lillestrøm liste kommunevalget

Nei til bompenger

Stat og kommune skal stå for infrastruktur!

Økonomi du kan leve av

Stopp boligskatt, unødvendige avgiftsøkninger, og klimatiltak uten effekt. Vi ønsker lavere skatter.

Nei til høyhus

Vi vil ikke ha høyhus som går på bekostning av trivsel.

Ja til næringsliv og handel

Vi må lytte til de som skaper og opprettholder arbeidsplasser..

Fritt skolevalg

Ja til ideelle og private skoler med annen undervisningsform, og alternativt utdanningsløp. .

Vi vil beholde KJeller

Vi er stolt av å være en by som har egen flyplass, den er som prikken over i en i Lillestrøm.

Styremedlemmer Lillestrøm

Folkets Parti Styret Lillestrøm

Styret i Folkets Parti Lillestrøm: Remazan Selevani, Snorre Næss, Jan Tønnesen og Jane Edvardsen (leder). Tom Uttakleiv var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kontaktinformasjon • ta kontakt med Folkets Parti Lillestrøm

E-post: lillestrom@folketsparti.no

FaceBook:  Folkets Parti Lillestrøm

  Aktuelt

  Bilde av Jane Edvardsen i Folkets Parti som krever fortløpende barnehageopptak i Lillestrøm
  Ønsker vi at unge foreldre i Lillestrøm kommune må bli gravide i perioden august–oktober for å ha råd til å få barn?  Av Jane Edvardsen, Folkest Parti Lillestrøm Sånn kan det iallfall virke. Jeg er kandidat for Folkets Parti Lillestrøm og vil forklare hvorfor det i […]
  Bilde av Hanne Haskel i Folkets Parti som er kritisk til Utdanningsdirektoratet som utestenger utfordrerpartier
  I dag braker skolevalget løs knapt uten deltakelse fra utfordrerpartiene i de forutgående debattene. De er stengt ute etter veiledning fra Utdanningsdirektoratets. Folkets Parti er sterkt kritisk. Debattene forut for skolevalget er viktige for unge som skal orientere seg politisk og for resultatene av skolevalget. Skolevalget […]
  Jane Edvardsen i Folkets Parti vil ha gratis parkering ved kommunale tjenestetilbud
  – Kommunale tjenestetilbud betales over skatteseddelen. Parkeringsavgift og bompenger for å oppsøke tjenestetilbudene er en dobbeltbeskatning som Folkets Parti ikke ønsker.  Det sier Jan Tønnesen, Folkets Partis førstekandidat til Lillestrøm Kommunestyre og Akershus fylkeskommune. Stanse innføring av bompenger tilknyttet ny bro over Glomma står allerede på […]
  Folkets Parti ønsker å fjerne plastposteavgiften og annen dyr symbolpolitikk. Deler ut gratis plastposer for å markere
  – Etter plastposeavgiften ender det opp med at folk kjøper plastposer på rull som de bare bruker én gang: I søppelbøtta. Rulleposene kostet det samme som handleposer gjorde før. Hvilket tull! Dette er ordene til Jan Tønnessen. Han er førstekandidat for Folkets Parti i Lillestrøm kommunestyre.  […]
  Bilde av Jan Tønnesen ved avsperret rasteplass ved Gardermoen som han ønsker åpnet og utvidet
  – Folk har tatt rasteplassen i bruk til venting etter å ha blitt presset bort av skyhøye parkeringspriser etter bare 8 minutter ved hovedflyplassen. Den kollektive straffen fra norske myndigheter etter reaksjonen på parkeringsproblemet ble å sperre rasteplassen. Slik kan vi ikke ha det – vi må hjelpe […]
  Jane Edvardsen, 2.-kandidat i Folkets Parti Lillestrøm og 3.-kandidat iAkershus. Publisert i Romerikesblad 28.08.2023 Redd for ensomheten Jeg er redd for at ensomhet blant eldre blir en ny folkesykdom. Kommunenmå ta tak slik at alle eldre blir sett og inkludert. Det gjør det ikke bedre atdet […]
  1. FP Lillestrøm skal være innbyggernes parti i Lillestrøm, og vi vil jobbe for at kommunen skal lytte til folks rettigheter og ønsker. Lillestrøm kommune skal være en ja-kommune.2. FP Lillestrøm er bil og mc venn. Vi vil jobbe for at det skal bygges et veinett […]
  Hanne Haskel, generalsekretær FP, listekandidat for FP Oslo, tidligere leder av FP Lillestrøm. Tidligere publisert i Romerikes blad. Klima politikken styrer «alt» Klimapolitikken er nå styrende for alle politiske arenaer, innenrikspolitikken, energipolitikken, finanspolitikken, utenrikspolitikken, samferdselspolitikken og næringspolitikken. Innenrikspolitikken er i praksis blitt mer eller mindre avviklet, […]

  My heading is awesome

  Dette sa vi ved Stortingsvalget i 2021:

  Du må tørre å satse på noe nytt for stortingspartiene vil ikke hjelpe deg

  Folkets Parti startet som en folkeaksjon mot bompenger. Kampen er utvidet. Vi vil at folk skal kunne ta hverdagen tilbake og styre mer av sin egen lommebok. Våre folkevalgt må forstå at de er valgt av norske borgere!