Kontaktinformasjon:

Generelle henvendelser: kontakt@folketsparti.no
Medlemshenvendelser: medlem@folketsparti.no

Kontaktinformasjon til lokallag:

Informasjon kommer