Folkeaksjonen nei til mer bompenger ble startet som følge av at kommunene på Nord-Jæren (Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes) diskuterte om å etablere en ny bomring på Nord-Jæren som erstatning for den som skulle avsluttes i 2015.

Den 8.9.2014 vedtok Stavanger Bystyre Bypakke Nord-Jæren med stemmene til  H, Ap, V, KrF, SV, uavh., Sp, Rødt, MDG

Den 9.12.2014 vedtok Rogaland Fylkesting Bypakke Nord-Jæren med stemmene til H, AP, KrF, V, SV, T.Larsen/uavh, Solbakken/uavh, Solum-Larsen/uavh  (SP hadde eget forslag som også omhandlet bompenger men fikk ikke flertall for dette. FRP sitt alternative forslag inneholdt statlig finansiering, og fikk ikke flertall.)

Den 30.03.2017 vedtok Stortinget Bypakke Nord-Jæren enstemmig (FRP, H, V, KRF, MDG, SP, AP, SV, Rødt)