• FNB er imot bompenger og bypakker.
  • FNB er imot veiprising.
  • FNB er imot eiendomsskatt.
  • FNB er imot vindmøller på land.
Hvordan vil FNB finansiere veier? Først må man redusere kostnader på prosjektene og ta bort en del prosjekter slik som midtstilt bussvei. Kollektiv, sykkel og gangvei finansieres av staten i sin helhet. Så finansierer man det slik (i prioitert rekkefølge):
  1. Omdisponere innenfor budsjettrammer.
  2. Bruke noe mer av oljefondet/opprette et eget veifond.
  3. Øke personbeskatningen (hvis det ovenfor ikke er tilstrekkelig)