Vi behøver din hjelp !
Vi ønsker å få partiet vårt registrert i partiregisteret, og for å få til det så må vi ha 5000 underskrifter. Dette må være reelle underskrifter fra folk da dette vil kunne bli sjekket i etterkant. Så fint om DU kan være med å samle inn underskrifter på vedlagte skjema for oss. Alle felt må være fylt inn og det må være signatur av vedkommende som signerer.

Få inn så mange signaturer som du klarer og send inn originale skjemaer til:
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
v/Leif Høybakk
Gullfakskroken 24A
4028 Stavanger.
Spørsmål kan besvares enten på e-post til hoeybak@online.no eller på vår facebookside https://www.facebook.com/neitilmerbompenger/
 –