Bilde av Cecilie Lyngby, Folkets Parti da hun holdt apell. Folkets Parti arrangerte tverrpolitisk demonstrasjon ved […]
I dagens formannskapsmøte i Stavanger behandlet vi en sak om «Konseptvalg for nytt system for veibruksavgift […]
Høyspentmaster som krysser hverandre
Folkets Parti er for selvråderett og mener at Norge fritt kan etablere et prisregime for strøm […]
Pensjonert mann sitter på sofa med pleier på eldrehjemmet
Stadig kommer det historier frem i mediene, dette gjelder i hele vårt land. Den siste tiden […]
Automatisk bomstasjon norge
Folkets Parti anbefaler at en avvikler bruken av bompenger som finansieringsmetode for infrastrukturprosjekter. Vi anbefaler heller […]
Vi koste oss i Arendalsuken Vi hadde en fantastisk uke i Arendal. Vi fikk snakket med […]
Nytt styre ble valgt på landsmøte. Møtet ble avholdt på hotell Terminus i Bergen 17-19 juni. […]
«Piken med svovelstikkene» er et kjent sentimentalt, tragisk og romantisk eventyr om en fattig pike som går barbent i byen på nyttårsaften for […]